Beneficiaire aanvaarding

Als de erfgenaam beneficiair aanvaardt, dan voorkomt hij/zij daarmee dat het overig vermogen (het niet geërfde vermogen, dus zijn/haar “privé” vermogen) door schuldeisers kan worden uitgewonnen. Beneficiair aanvaarden wordt ook wel genoemd aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Door deze vorm van  aanvaarding wordt de nalatenschap als een zelfstandige eenheid beschouwd en ontstaat als het ware een afgescheiden vermogen.

 

Hoe aanvaardt u beneficiair?

De nalatenschap kan beneficiair worden aanvaard door het afleggen van een verklaring van beneficiaire aanvaarding ter griffie van de rechtbank.

 

Speciale regels voor wettelijke vertegenwoordigers

Wettelijke vertegenwoordigers van een erfgenaam, bijvoorbeeld een ouder, voogd of curator mogen een nalatenschap niet zuiver aanvaarden. Zij kunnen of verwerpen, na verkregen machtiging van de kantonrechter of beneficiair aanvaarden. Als zij niets doen, dan geldt de nalatenschap als beneficiair aanvaard.

 

Vereffening

Als een of meer erfgenamen beneficiair hebben aanvaard of als de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd, dan vindt vereffening plaats.

 

Wanneer kan de rechtbank een vereffenaar benoemen als er beneficiair is aanvaard?

De wet geeft een erfgenaam de bevoegdheid de rechter te verzoeken een vereffenaar te benoemen. Ook een belanghebbende of het openbaar ministerie kan – indien er van een beneficiaire aanvaarding sprake is – het verzoek doen als – kort samengevat – de nalatenschap niet goed wordt beheerd, wanneer de schulden de baten blijken te overtreffen of wanneer tot een verdeling van de nalatenschap wordt overgegaan voordat die is vereffend.

 

Wij helpen u graag verder

Krijgt u te maken met discussies in verband met een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap of vindt u het wenselijk dat een vereffenaar wordt benoemd? Een gespecialiseerde advocaat van onze sectie erfrecht kan u hierover juridisch advies geven, is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure.

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten erfrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This