Verklaring van erfrecht ook belangrijk in verband met beheer.

In de verklaring van erfrecht staat onder anderen vermeld wie de erfgenamen zijn en of het beheer van de nalatenschap aan executeurs, bewindvoerders of vereffenaars is opgedragen, met vermelding van hun bevoegdheden.

 

Rekening en verantwoording ná het overlijden

Het beheer van de nalatenschap geschiedt vaak door een executeur of door de erfgenamen gezamenlijk. Soms gebeurt het dat erfgenamen (gevraagd of ongevraagd) goederen van de nalatenschap beheren. Bij beheer hoort het afleggen van rekening en verantwoording. De wet bepaalt dat ieder deelgenoot van degene onder hen die voor de overigen beheer heeft gevoerd, jaarlijks en in ieder geval bij het einde van het beheer rekening en verantwoording kan vorderen.

 

Niet alleen erfgenamen hebben het recht op informatie, ook legitimarissen

Ook als je geen erfgenaam bent, maar recht hebt op een legitieme portie dan biedt de wet de mogelijkheid om informatie te achterhalen. Een legitimaris die geen erfgenaam is kan tegenover de erfgenamen en met het beheer van de nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft.

 

Executeur  dient ook rekening en verantwoording af te leggen

Een executeur moet aan erfgenamen alle door deze gewenste informatie over de uitoefening van zijn taak geven. Verder dient een executeur bij het einde van zijn bevoegdheid tot beheer rekening en verantwoording af te leggen.

 

Rekening en verantwoording vóór het overlijden

Soms komt het voor dat de erflater voor zijn overlijden iemand gemachtigd heeft tot zijn bankrekening. Na het overlijden willen de erfgenamen vaak dolgraag weten hoe van die machtiging gebruik is gemaakt en hoeveel geld kort voor het overlijden verdwenen is. De bevoegdheid om als erfgenaam rekening en verantwoording te eisen over de periode vóór het overlijden bestaat in beginsel niet. Echter, indien er ernstige vermoedens bestaan van  onregelmatigheden of misbruik, dan zijn er soms wel weer juridische mogelijkheden.

 

Wij sparren graag met u over uw positie zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen

Krijgt u als erfgenaam of legitimaris ondanks herhaalde verzoeken niet de informatie waar u recht op heeft? Een gespecialiseerde advocaat van onze sectie erfrecht kan u hierover juridisch advies geven, is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten erfrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This