Het testament bevat een legaat

Soms bevat een testament een legaat. Degene aan wie een legaat wordt nagelaten wordt de legataris genoemd. Een legaat betreft veelal een specifiek goed of een specifiek bedrag. Als dat legaat het enige is dat  waarde vertegenwoordigt in de nalatenschap, levert dat vaak weer een geschil op met de erfgenamen. Zo denk je als legataris misschien een antieke piano gelegateerd te hebben gekregen, maar de erfgenamen vinden dat de piano moet worden verkocht ter aflossing van schulden van de nalatenschap. Wij adviseren en begeleiden je graag bij dit soort discussies.

 

Kan ik het goed opeisen waarop het legaat ziet?

Wie een legaat op een goed heeft verkregen, verkrijgt niet het goed zelf. Hij heeft alleen een vorderingsrecht om het goed bij de erfgenamen  op te eisen. Van belang is dat een legaat in de rangorde achteraan komt. Eerst moeten de nalatenschapsschulden worden betaald. En als verkoop van het goed noodzakelijk is om de schulden van de erfenis te voldoen, dan hoeven de erfgenamen aan het verzoek tot afgifte van het legaat dus niet te voldoen.

 

Kan ik een legaat verwerpen en hoe verwerp ik een legaat?

Het legaat geeft een vorderingsrecht op de erfgenamen. Als legataris ben je niet gehouden dat vorderingsrecht ook daadwerkelijk in te roepen. Waar voor het verwerpen van een nalatenschap vereisten gelden, is het verwerpen van een legaat vormvrij.

 

Wat kan ik als erfgenaam doen als een legataris treuzelt?

Indien een legataris treuzelt, dan kunnen de erfgenamen de kantonrechter vragen om de legataris een termijn te stellen waarin hij duidelijkheid moet geven of hij zijn legaat wel of niet verwerpt. Blijft de verklaring van de legataris binnen die gestelde termijn uit, dan verliest de legataris zijn recht om het legaat te verwerpen. Zo kun je als erfgenaam dus de druk opvoeren bij uitwinning van een legaat.

 

Kan een legaat ook verminderd of verlaagd worden?

Zoals gezegd komt een legaat in de rangorde bij afwikkeling van een nalatenschap achteraan. Wanneer de schulden van de nalatenschap dat niet toelaten, hoeft bijvoorbeeld een  gelegateerde antieke piano niet te worden afgegeven. De piano kan dan worden verkocht, waarbij de opbrengst wordt gebruikt om de nalatenschapsschulden te voldoen. De erfgenamen kunnen ook het legaat verminderen, indien er meer baten zijn dan lasten.

 

Hoe vindt vermindering van een legaat plaats?

Vermindering van het legaat kan in dit voorbeeld op 2 manieren plaatsvinden:

  • afgifte van de piano tegen opleg in geld van het verminderde deel door de legataris; of
  • uitkeren van de waarde van het verminderde legaat.

Erfgenaam moet extra voorzichtig zijn bij een legaat

Als in een testament een legaat is opgenomen, dan moet men als erfgenaam extra voorzichtig zijn. Als een erfgenaam een erfenis zuiver heeft aanvaard, dan heeft hij te dealen met het legaat van een legataris. De erfgenaam kan het legaat wel verminderen, maar de vermindering van het legaat ontslaat de erfgenaam niet van zijn verplichtingen tegenover de legataris. Erfgenamen die zuiver hebben aanvaard blijven met hun privévermogen aansprakelijk tegenover de legataris.

 

Juridisch advies advocaat bij erfenis over nalatenschap en legaat?

Heeft u bij testament een legaat in een nalatenschap gekregen of heeft u als erfgenaam te maken met een legaat in een erfenis? Heeft u een geschil over een legaat en komt u bij de notaris niet verder? Een erfrecht advocaat van ons advocatenkantoor in Breda kan u juridisch advies geven over uw positie bij een legaat. En mocht het zo ver komen, dan verleent onze specialist erfrecht u graag juridische bijstand in een procedure.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten erfrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This