Welke schenking/giften moeten worden ingebracht?

Er bestaat naar huidig recht, anders dan voorheen, geen algemene inbrengplicht meer van giften. De verplichting tot inbreng bestaat alleen als de erflater dat bij de gift heeft bepaald of als dit bij uiterste wilsbeschikking wordt voorgeschreven.

 

Wat houdt de inbrengverplichting in?

De verplichting tot inbreng houdt in dat bij de verdeling de waarde van de in te brengen gift in mindering komt op het aandeel van de inbrengende erfgenaam.

 

Inbreng bij plaatsvervulling

Als er een verplichting tot inbreng bestaat, dan gaat dat over bij plaatsvervulling, maar slechts naar rato van het erfdeel van de plaatsvervuller. De verplichting geldt in beginsel slechts bij plaatsvervulling op grond van de wet en niet bij plaatsvervulling tot stand gebracht via een testament.

 

In gemeenschap getrouwd, toch volledig inbrengen

Een misverstand is dat als een erfgenaam een inbrengverplichting heeft en in een gemeenschap van goederen is gehuwd, slechts een gedeelte van de gift voor inbreng in aanmerking komt. Dat is onjuist en is alleen anders als de erflater dat bepaalt.

 

Inbrengverplichting niet onbeperkt

Bij inbreng dient de waarde van de giften te worden berekend. De waarde van de gift wordt vervolgens verhoogd met zes procent per jaar vanaf de dag dat de nalatenschap is opengevallen. Als de waarde van de gift groter is dan het aandeel van de erfgenaam, dan hoeft het meerdere niet te worden ingebracht. Met andere woorden: je hoeft als erfgenaam nooit meer in te brengen dan je uit de nalatenschap verkrijgt.

 

Wij begeleiden u graag verder

Heeft u te maken met discussies omtrent inbreng en komt u ondanks eventuele hulp van een notaris niet verder? Een gespecialiseerde advocaat van onze sectie erfrecht kan u hierover juridisch advies geven, is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten erfrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This