Legitieme portie

Legitimarissen wie zijn dat?

Kinderen van de erflater of, als die kinderen voor de erflater overleden zijn of onwaardig zijn, hun afstammelingen, hebben aanspraak op een minimum gedeelte van het vermogen van de erflater. De personen die dat recht hebben  worden legitimarissen genoemd.  De legitimarissen hebben geen recht op goederen van de nalatenschap, maar hebben een vorderingsrecht tot betaling van de waarde van de legitieme portie.

 

Verwerpen = weg legitieme of toch niet?

De legitimaris die de nalatenschap verwerpt verliest zijn recht op de legitieme portie. Dit is het uitgangspunt. Om te voorkomen dat bij het verwerpen ook de legitieme in rook opgaat dient hij/zij bij het afleggen van de verklaring tot verwerping te verklaren dat hij/zij zijn/haar legitieme wel wenst te ontvangen. Het is dus goed om daarbij stil te staan indien er wordt gekozen de nalatenschap te verwerpen.

 

Legitieme portie, niet alles maar de helft

De legitieme portie/legitieme is voor iedere legitimaris de helft van wat hij/zij als erfgenaam zou hebben gekregen. De legitieme portie wordt niet beïnvloed door het wegvallen van een van de mede-erfgenamen, bijvoorbeeld als een erfgenaam verwerpt. Als een kind van de erflater is vooroverleden met achterlating van afstammelingen, dan hebben deze afstammelingen bij plaatsvervulling recht op een legitieme. De afstammelingen samen worden voor de berekening van de legitieme als een kind beschouwd.

 

Hoe bereken je de legitieme porties?

De legitieme porties worden berekend over de waarde van de door de erflater nagelaten goederen vermeerderd met de bij de berekening in aanmerking te nemen giften en verminderd met bepaalde schulden van de nalatenschap en kosten van lijkbezorging.

 

In aanmerking te nemen giften

Niet alle giften tellen mee voor de berekening van de legitieme porties. In beginsel alleen giften die zijn gedaan binnen vijf jaar voor het overlijden van de erflater. Het wordt ingewikkelder door de uitzonderingen op dit uitgangspunt. Er zijn giften die altijd meetellen en giften die nooit meetellen. Ook de toerekening van giften (imputeren), de inkorting bij het schenden van de legitieme portie en waarderingsvraagstukken zijn regelmatig een bron van juridische discussies.

 

Wacht niet te lang als je aanspraak wilt maken op de legitieme

Een legitimaris verliest zijn recht om aanspraak te maken op betaling van zijn/haar legitieme maximaal vijf jaar na de dood van de erflater. De boodschap is dus wacht niet te lang, indien je als legitimaris aanspraak wenst te maken op betaling van de legitieme.

 

Wij helpen u graag verder

Krijgt u te maken met discussies over de legitieme en daarmee samenhangende zaken zoals, waarde vaststelling, inbreng van giften, imputatie, inkorting e.d.? Een gespecialiseerde advocaat van onze sectie erfrecht kan u hierover juridisch advies geven, is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure.

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten erfrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This