Bepaal je positie

Natuurlijk hoop je als erfgenaam op een verdeling van de nalatenschap op korte termijn in goed overleg  zonder ruzie en onenigheid en zonder dat de rechter moet worden ingeschakeld. In de praktijk zie je vaak dat een klein misverstand over de rechten tot een nodeloze procedure leidt. Het is dus van belang om je positie goed in kaart te brengen en je kansen reëel in te schatten voordat je beslist de eerste stap te zetten richting een procedure tot verdeling.

 

Iedereen moet meedoen

Indien ervoor wordt gekozen om de rechter in te schakelen bij een verdeling, dan is het van belang dat alle deelgenoten en belanghebbenden in de procedure worden betrokken anders gaat het mis op formaliteiten. Ook indien er onderling wordt verdeeld is het van belang om je te realiseren dat een verdeling waaraan niet alle deelgenoten en andere personen hebben meegewerkt in beginsel nietig is.

 

Worden goederen verzwegen?

Het verzwijgen of achterhouden van goederen kan in het erfrecht verstrekkende consequenties hebben. Een erfgenaam die opzettelijk goederen van de nalatenschap verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de andere erfgenamen. Deze regel is vaak onderwerp van discussie in rechtszaken en kan ook spelen bij de inbrengverplichting. Een goede begeleiding  is, aan welke kant van de discussie je ook staat, belangrijk.

 

De verdeling

Indien de erfgenamen het met elkaar niet eens kunnen worden over de verdeling, kan een gang naar de rechter geboden zijn.

De rechter kan in een procedure: 1) de wijze van verdeling van de nalatenschap gelasten of 2) de verdeling zelf vaststellen. De rechter houdt daarbij rekening met de belangen van partijen en het algemeen belang.

Er zijn in principe de volgende drie smaken:

  • toedeling van een gedeelte van het goed aan één van de erfgenamen
  • overbedeling van één of meer erfgenamen tegen vergoeding van de overwaarde
  • verdeling van de netto-opbrengst van het goed of een gedeelte daarvan, nadat dit op een door de rechter bepaalde wijze zal zijn verkocht.

 

Wij begeleiden u graag verder

Komt u ondanks eventuele hulp van een notaris niet verder met de verdeling van een nalatenschap? Een gespecialiseerde advocaat van onze sectie erfrecht kan u hierover juridisch advies geven, is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten erfrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This