Schulden van de nalatenschap

Saisine

Niet alleen de goederen van de nalatenschap gaan bij het overlijden van de erflater over, maar ook de schulden. De wet bepaalt dat met het overlijden van de erflater zijn/haar erfgenamen hem/haar van rechtswege opvolgen in zijn/haar voor overgang vatbare rechten en in zijn/haar bezit en houderschap. Zij worden automatisch schuldenaar. Dit wordt ook wel de “saisine” genoemd.

 

Aanvaarden maakt u schuldenaar

Erfgenamen worden automatisch schuldenaar van de schulden van de erflater die niet met zijn dood tenietgaan. Deze schulden worden de schulden van de nalatenschap genoemd.

Aanvaarden van een nalatenschap moet een bewuste keuze zijn gelet op de gevolgen daarvan. Als een nalatenschap zuiver wordt aanvaard, dan kunnen schuldeisers niet alleen het geërfde vermogen (de goederen die de erfgenaam van de erflater heeft geërfd) uitwinnen, maar ook het vermogen dat deze erfgenaam al had voor de vererving (het overig vermogen).

Om te vermijden dat het overig vermogen wordt aangesproken kan het ter voorkoming van onaangename verrassingen in de regel vaak de voorkeur genieten om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen als het meteen duidelijk is dat de lasten de baten zullen overtreffen.

 

Soms kan een schuldeiser het overig vermogen van een erfgenaam aanspreken ook als er geen sprake is van zuivere aanvaarding

Het overige vermogen van een erfgenaam kan behalve bij een zuivere aanvaarding ook worden aangesproken als de erfgenaam voldoening van een schuld verhindert en hem daarvan een verwijt kan worden gemaakt, als hij opzettelijk goederen van de nalatenschap aan het verhaal van schuldeisers onttrekt of, indien hij vereffenaar is en in de vervulling van zijn verplichtingen in ernstige mate tekort schiet en hem daarvan een verwijt kan worden gemaakt.

 

Wij helpen u graag verder

Hebt u te maken met een situatie, waarbij u als erfgenaam door schuldeisers tot betaling wordt aangesproken of bent u schuldeiser en wilt u een erfgenaam tot betaling van een vordering aanspreken? Een gespecialiseerde advocaat van onze sectie erfrecht kan u hierover juridisch advies geven, is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure.

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten erfrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

 

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This