Testament/Uiterste wil

Is er een testament?

Als je in de wet op zoek gaat naar het woord “testament”, dan kom je gek genoeg niets tegen. Toch is het in de praktijk vaak een van de eerste vragen die bij een overlijden moeten worden beantwoord: is er een testament?

De wet heeft het over een “uiterste wil”. Met een uiterste wil maakt iemand een uiterste wilsbeschikking, waarbij hij/zij onder andere executeurs kan benoemen en bepalen wie wat krijgt als hij/zij komt te overlijden.

 

Twee soorten

Er zijn twee soorten uiterste wil, waarmee iemand  bijvoorbeeld kan regelen wie de erfgenamen zullen zijn. Het eerste soort is een notariële akte (notariële testament) en het tweede een onderhandse akte die aan een notaris in bewaring wordt gegeven (depot-testament). Het notariële testament komt het vaakst voor.

 

Erfstelling en onterving

De wet geeft basis regels voor de verdeling van een nalatenschap, waarbij de erflater een echtgenoot en een of meerdere kinderen achterlaat. De wet bepaalt dat van deze basisregels kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt.  Bij een erfstelling laat de erflater zijn/haar gehele nalatenschap of een aandeel daarin aan een of meerdere personen na. Ook een gehele of gedeeltelijke  onterving van wettelijke erfgenamen is mogelijk en komt in de praktijk ook regelmatig voor. Let wel: een onterfde erfgenaam behoudt zijn recht op de legitieme.

 

Uitleg van het testament

Bepalingen in een testament zijn niet altijd even duidelijk. Misschien staat iets anders geschreven dan dat de erflater heeft bedoeld. Indien de bewoordingen van een testament onduidelijk zijn, dan dient er uitleg plaats te vinden. Er zijn daar regels voor. Het komt erop neer dat moet worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen en de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt. Bij onduidelijkheid kan de rechter worden verzocht een onduidelijke bepaling uit te leggen.

 

Vernietiging van een testament

Soms is een testament vernietigbaar, bijvoorbeeld als er sprake is van bedreiging, bedrog of onjuiste beweegredenen. Het is belangrijk om indien sprake is van een vermoeden van een vernietigbaar testament snel actie te ondernemen ter voorkoming dat de verjaringstermijn van een jaar of de vervaltermijn van drie jaar wordt overschreden.

 

Wij helpen u graag verder

Krijgt u te maken met discussies over de uitleg van een testament of ziet het ernaar uit dat er redenen zijn een testament te vernietigen? Een gespecialiseerde advocaat van onze sectie erfrecht kan u hierover juridisch advies geven, is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure.

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten erfrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This