De WHOA; een mogelijkheid om het faillissement van uw onderneming te voorkomen.

Is de schuldenlast van uw onderneming dermate hoog dat u voorziet dat de opeisbare schulden niet meer kunnen worden voldaan? Maar kan een faillissement nog voorkomen worden? Voorheen was u aangewezen op de algemene regels van het contractenrecht, wat betekent dat iedere schuldeiser met de uitbetaling van een lager bedrag dan overeengekomen moet instemmen. Sinds 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden, waardoor de procedure om een faillissement af te wenden is versoepeld. Een advocaat van onze sectie insolventierecht kan u juridisch advies geven in de te nemen stappen om het faillissement van uw onderneming te voorkomen.

Wat houdt de WHOA in?

Indien een debiteur ziet aankomen dat hij zijn opeisbare schulden niet meer zal kunnen voldoen, kan hij een voorstel doen aan alle crediteuren of aan een groep crediteuren om de aan hen toekomende rechten te wijzigen. De schuldenaar maakt daarbij een onderverdeling van de schuldeisers in groepen: alle schuldeisers met dezelfde soort rechten worden in een gezamenlijke groep geplaatst. Het voorstel kan ook worden gedaan aan preferente crediteuren. Stemmen niet alle schuldeisers met het voorstel van de schuldenaar in, dan kan de schuldenaar – onder bepaalde voorwaarden – het voorstel voorleggen aan de rechter met de vraag om het desondanks de tegenstemmingen tegenover alle schuldeisers verbindend te verklaren. De rechter zal toetsen of het voorstel redelijk is en of een bepaalde groep schuldeisers met het voorstel niet slechter uit is dan ze zouden zijn bij een faillissement. Het idee is kort samengevat dat schuldeisers inleveren op een deel van hun rechten en vorderingen, zodat een faillissement voorkomen wordt. In een faillissement zouden ze namelijk waarschijnlijk meer moeten inleveren.

De crediteuren aan wie u het voorstel wilt doen, dienen opgesplitst te worden in groepen crediteuren met gelijke rechten. Zo kan aan iedere groep een passend voorstel worden gedaan. Een groep heeft ingestemd met het akkoord indien de schuldeisers die instemmen gezamenlijk een waarde vertegenwoordigen van ten minste twee derden van de totale waarde binnen de groep. Voor de totale waarde worden alleen de vorderingen van schuldeisers berekend die daadwerkelijk hebben gestemd. De schuldeisers die geen stem hebben uitgebracht worden bij een homologatie overigens wel gebonden aan het akkoord! Dit alles is met de insteek dat een akkoord niet tegengehouden kan worden door schuldeisers die de moeite niet nemen om zich uit te laten over het akkoord.

Het verzoek tot homologatie aan de rechter

Is er ten minste één groep schuldeisers die het voorstel hebben geaccepteerd, dan kan het akkoord worden voorgelegd aan de rechtbank. De rechter zal toetsen of het voorstel redelijk is en of schuldeisers er niet op achteruit gaan ten opzichte van een faillissement. Zodra de rechter het akkoord goedkeurt, zijn alle schuldeisers daaraan gebonden.

Welke mogelijkheid biedt de WHOA verder?

Het is op basis van de WHOA niet alleen mogelijk om een voorstel te doen aan alle of een groep crediteuren. De schuldenaar kan ook aan de wederpartij bij een overeenkomst vragen om de overeenkomst te wijzigen. Hierbij kunt u denken aan de wijziging van een huurovereenkomst. Stemt de wederpartij niet in met de wijziging, dan zal de rechter bij het verzoek tot homologatie beoordelen of de schuldenaar de overeenkomst eenzijdig mag opzeggen.

Een akkoord aanbieden aan schuldeisers om het faillissement van uw onderneming te voorkomen?

Iedere advocaat van onze sectie insolventierecht kan u juridische bijstand geven in deze WHOA-procedure. Daarbij kan deze u wijzen op de mogelijkheden die de Wet Homologatie Onderhands Akkoord biedt. Neem gerust contact op voor juridisch advies. Onder het genot van een kopje koffie op ons advocatenkantoor in Breda bespreekt deze graag met u de oplossingen.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This