Hardheidsclausule – criterium “te goeder trouw”

Bij het bestaan van schulden ‘te kwader trouw’ is het bij de opstelling van een verzoekschrift voor toelating tot de WSNP belangrijk stil te staan bij het feit dat wellicht een beroep gedaan moet worden op de zogenaamde hardheidsclausule, omdat u anders waarschijnlijk niet tot de WSNP toegelaten zult worden. Ook is het mogelijk om bij afwijzing van een WSNP-verzoek in hoger beroep alsnog een beroep te doen op de hardheidsclausule. Wij van RST Advocaten kijken graag met u mee waar op gelet moet worden.  

Hardheidsclausule

Deze hardheidsclausule is opgenomen in een van de eerste artikelen in de Faillissementswet over de WSNP. Hierin staat dat in gevallen dat een WSNP-verzoek moet worden afgewezen omdat schulden niet te goeder trouw zijn, alsnog tot de WSNP kan worden toegelaten met een beroep op de hardheidsclausule. Aangetoond moet dan worden dat de omstandigheden die bepalend zijn geweest voor het ontstaan of onbetaald laten van die schulden, onder controle zijn gekregen. De rechter moet dan aangetoond worden dat sprake is van een gedragsverandering. Adequate hulpverlening en een evenwichtige leefsituatie wordt daarbij vereist. Overigens is een rechter niet verplicht de hardheidsclausule toe te passen. Er moet dus een beroep op worden gedaan en zinvol is het hiervoor dus hulp in te schakelen.

Criterium ‘te goeder trouw’

Om toegelaten te kunnen worden tot de WSNP geldt als een van de vereisten dat u in de 5 jaar voor indiening van het verzoek bij de rechtbank te goeder trouw moet zijn geweest ten aanzien van het ontstaan/laten bestaan van de schulden. Bij de beoordeling hiervan zal de rechter onder meer kijken in hoeverre het u te verwijten valt dat de schulden zijn ontstaan en wat voor maatregelen u heeft genomen om de schulden te voldoen. Ook zal de rechter daarbij betrekken of u verbetering heeft proberen aan te brengen in uw situatie door bijvoorbeeld inschakeling van hulp. Doorgaans wordt in de volgende gevallen in beginsel uitgegaan van kwade trouw:

  • Substantiële geldboetes ter zake verkeersovertredingen (CJIB/Mulder-boetes);
  • Wegens fraude teruggevorderde uitkeringen of belastingtoeslagen;
  • Belastingschulden vanwege het niet doen van aangifte(n);
  • Schulden ontstaan uit misdrijf of overtreding;
  • Schulden die voortvloeien uit een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs en/of gokken.


Hulp/advies bij beroep op hardheidsclausule

Het team van RST Advocaten in Breda heeft jarenlange ervaring op het gebied van de WSNP en onze specialisten weten dan ook als geen ander waarop gelet moet worden bij schulden te ‘kwader trouw’. Neem dus gerust contact op met een van onze specialisten. Wij denken graag met u mee!

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This