Bedrijfsoverdracht: hoe pak ik dit aan?

Overweegt u om uw bedrijf over te dragen? Of om een bedrijf te kopen? Er zijn verschillende wijzen van bedrijfsoverdracht, met elk haar voor- en nadelen. Het kan bijvoorbeeld erg verschillen of er sprake is van een familiebedrijf, of dat de onderneming aan een externe partij wordt verkocht. Maar wat is voor u de beste wijze van de overdracht van uw bedrijf? Een advocaat van het team ondernemingsrecht kan u hierin begeleiden en hierover juridisch advies geven!

Aandachtspunten bij bedrijfsoverdracht

Een bedrijfsoverdracht kan op verschillende manieren plaatsvinden, maar in ieder geval middels fusie, of via overname. De overname komt het meeste voor en wel in veel verschillende vormen, zoals een management buy-out, buy-in, strategische- of financiële overname. In hoofdlijnen valt een tweetal manieren van overname te onderscheiden: een aandelenoverdracht of een activa-/passivatransactie. Onze ondernemingsrechtadvocaten kunnen u juridisch advies geven over welke wijze van bedrijfsoverdracht het beste bij u en uw onderneming past.

Fusie

Een fusie is het samengaan van twee of meer ondernemingen, waarbij deze in economisch opzicht één geheel gaan vormen. Dit kan bijvoorbeeld doordat de ene onderneming opgaat in de andere, maar er kan ook een nieuwe vennootschap worden opgericht, waarin twee vennootschappen samen verder gaan. De aandeelhouders van de vennootschappen die met elkaar fuseren, worden ook aandeelhouder van de nieuwe vennootschap.

Overname

Van een overname wordt gesproken als de ene (kleinere) onderneming op gaat in een andere onderneming. Een overname kan worden gerealiseerd door een aandelentransactie of door een activa-/passivatransactie. De aandelentransactie is relatief eenvoudig: de aandelen in de BV worden verkocht aan een andere aandeelhouder. De BV wisselt eigenlijk alleen van eigenaar. De activa-/passivatransactie heeft vaak meer voeten in aarde. Welke vorm van overname wordt gekozen, is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de bedrijfsstructuur van de verkopende partij, fiscale motieven en de wensen van de partijen.

Activa-/passivatransactie

Een activa-/passivatransactie is de meest gebruikte wijze van bedrijfsoverdracht. Bij deze vorm van bedrijfsoverdracht worden bezittingen en schulden van de ene vennootschap verkocht aan de andere vennootschap. De aandelen van de verkopende vennootschap blijven in handen van de  aandeelhouder.

Activa-/passivatransactie

Bij de activa-/passivatransactie worden de activa en passiva afzonderlijk overgedragen. Het voordeel hiervan is dat er keuzes gemaakt kunnen worden voor de over te nemen zaken. In tegenstelling tot bij een aandelentransactie, gaan bij een activa-/passivatransactie bijvoorbeeld niet automatisch ook eventuele toekomstige claims over. Bezittingen en schulden die de koper niet wil overnemen, blijven achter bij de verkopende BV.  

Een activa-/passivatransactie is wel complexer dan een aandelentransactie. Iedere afzonderlijke bezitting moet worden overgedragen aan de kopende partij. Voor onroerend goed is daarvoor bijvoorbeeld een notariële akte vereist. Ook aan de overdracht van debiteuren (cessie) zijn de nodige voorwaarden verbonden. Zo kan er pas bevrijdend aan de kopende partij worden betaald, nadat mededeling van de overdracht aan de debiteur is gedaan.

Het (ver)kooptraject

Uiteraard bent u zelf leidend in het bepalen van het traject van de bedrijfsoverdracht. Toch zijn er vaak verschillende stadia te onderscheiden, ongeacht of er een activa-/passiva-transactie of aandelenoverdracht zal worden gerealiseerd.

 • Oriënterende gesprekken: een verkooptraject zal altijd starten met verkennende gesprekken over de mogelijkheden van een bedrijfsoverdracht;
 • Als men besluit het verkooptraject voort te zetten wordt er vaak een intentieverklaring (letter of intent) en/of geheimhoudingsverklaring getekend;
 • Due diligence onderzoek: de kopende partij wordt in de gelegenheid gesteld de administratie van de onderneming te onderzoeken, om zich een goed beeld te vormen van de onderneming;
 • Onderhandeling;
 • Vastlegging in de koopovereenkomst;
 • De daadwerkelijke overdracht van de onderneming, ookwel “closing” genoemd.

 

Koopovereenkomst

Uiteindelijk worden alle afspraken over de bedrijfsoverdracht vastgelegd in een koopovereenkomst. Om latere problemen te voorkomen, is het belangrijk dat deze juridisch ook goed wordt opgesteld. Tijdens het due diligence onderzoek zijn mogelijk bepaalde risico’s ontdekt, waarvoor door de verkoper garanties afgegeven moeten worden. Ook moet de kopende partij goed nagaan welke juridische gevolgen de bedrijfsoverdracht heeft. Denk daarbij aan arbeidsrechtelijke gevolgen bij overgang van onderneming, maar ook verplichtingen richting de financier van de onderneming, zoals een hoofdelijke verbondenheid binnen een concern.

Tips bij bedrijfsoverdracht

Nog even wat tips op een rijtje:

 • Wacht niet te lang met het inwinnen van juridisch advies
 • Denk aan de gevolgen voor personeel, zoals overgang van onderneming
 • Ga na welke verplichtingen de te kopen onderneming heeft jegens derden, zoals financiers
 • Zorg dat alle afspraken goed worden vastgelegd

 

Wat in uw situatie de beste wijze van bedrijfsoverdracht is, hangt af van de specifieke omstandigheden. Wilt u hier graag juridisch advies over, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Advocaat nodig bij bedrijfsoverdracht?

 

Een advocaat van het team ondernemingsrecht van RST advocaten in Breda heeft jarenlange ervaring in het voeren van procedures voor en het geven van juridisch advies aan bedrijven en particulieren. Ons team is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, of het nu gaat om het geven van juridisch advies over een bedrijfsoverdracht of geschillen bij bedrijfsoverdracht, zij zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen, bieden scherpe tarieven en zorgen voor rust in de tent.

Ook interessant

 • RST bedrijfsscan
 • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This