Haviltexen: de uitleg van onduidelijke overeenkomsten

U heeft uitgebreid onderhandeld en u dacht alles zodanig verwoord te hebben dat er geen enkele onduidelijkheid kan ontstaan in de toekomst. Toch blijkt na enige tijd dat uw contractspartner een andere insteek heeft dan u heeft. Of, er doet zich een situatie voor waar u van te voren niet over na heeft gedacht. De overeenkomst zegt er niets over. U blijkt toch niet alles te hebben geregeld. In zo’n situatie moet de overeenkomst worden uitgelegd. Een advocaat van RST Advocaten kan u hierover juridisch advies geven en u zo nodig bijstaan in een juridisch geschil over de uitleg van overeenkomsten.

Het Haviltex arrest

Indien u met de ander een verschil van mening heeft over hoe het contract moeten worden uitgelegd en u komt er onderling niet uit, is het mogelijk de discussie voor te leggen aan de rechter. De rechter toetst de voor verschillende uitleg vatbare bepaling aan de Haviltexnorm en aan de formule die uit het arrest volgt.

Het criterium luidt:

“De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.”

Wat houdt de haviltexnorm in?

Bij een onduidelijke bepaling of een leemte in een overeenkomst is de letterlijke tekst van die bepaling niet van doorslaggevend belang. Ook de betekenis die partijen mochten toekennen aan het artikel of aan de overeenkomst speelt een rol. Met andere worden: wat hebben partijen bedoeld? En wat mochten zij van elkaar verwachten? De uitkomst daarvan is hoe de bepaling of de overeenkomst moet worden uitgelegd. Dit kan een complexe discussie zijn. Een advocaat ondernemingsrecht of vastgoedrecht kan u juridisch advies geven over de haalbaarheid van uw vordering.

Hoe kan de overeenkomst worden uitgelegd?

Van belang kan zijn wat de gang van zaken is geweest bij het sluiten van de overeenkomst. Wellicht zijn er gesprekverslagen van de onderhandelingen die u heeft gevoerd over het contract. Mogelijk zijn er conceptovereenkomsten waaruit de bedoeling van u of uw contractspartner blijkt. Dat soort zaken kunnen gebruikt worden om toe te lichten wat u van uw wederpartij mocht verwachten. Daarnaast wordt op bepaalde aspecten gelet, zoals de maatschappelijke kringen waar de partijen toe behoren en of partijen enige kennis van het recht hebben. Er kan waarde worden gehecht aan de vraag of een jurist het contract heeft opgesteld. Betreft het een standaard contract dat vaker wordt gebruikt in de branche? Bij de toetsing van de Haviltex maatstaf neemt de rechter al dit soort omstandigheden in acht.

Tip bij het aangaan van overeenkomsten

Bedenk bij het sluiten van een overeenkomst altijd dat er later een geschil kan ontstaan over de uitleg van die afspraken. Het is dus belangrijk dat de afspraken goed worden vastgelegd in een overeenkomst. Een advocaat ondernemingsrecht kan u helpen bij het opstellen van een overeenkomst of u juridisch advies geven over een al bestaande overeenkomst.

Juridisch advies van een advocaat over onduidelijkheid in de overeenkomst

Heeft u een meningsverschil over de bedoeling van een bepaling, of wilt u graag een advies omdat u twijfelt of het contract voldoende duidelijkheid biedt? Neem dan contact op met een advocaat van onze sectie ondernemingsrecht. Deze kan u van juridisch advies voorzien over de uitleg van een overeenkomst en u zo nodig bijstand verlenen in een procedure. Liever een persoonlijk gesprek op ons advocatenkantoor in Breda? De koffie staat klaar!

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This