Hoofdelijk aansprakelijk, wat nu?

Het gebeurt vaker dan u denkt. U bent samen met een of meer anderen aansprakelijk voor betaling van een schuld. Als vennoot bent u hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van een vof, als bestuurder voor de rekening-courantschuld aan de bank, u heeft samen met anderen schade veroorzaakt, of als echtgenoot bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de gezamenlijke hypotheekschuld. En zo zijn er nog legio situaties denkbaar. Maar wat betekent hoofdelijke aansprakelijkheid? En wat kunt u doen als u meer betaalt dan uw medeschuldenaren? En advocaat van RST advocaten kan u hierover juridisch advies geven en u helpen bij een geschil over hoofdelijkheid, regres en subrogatie.

 

Wat is hoofdelijkheid?

Hoofdelijkheid betekent dat twee of meer partijen of personen aansprakelijk zijn voor een schuld. Alle hoofdelijk schuldenaren zijn voor het volledige bedrag van de schuldeiser aansprakelijk. Stel dat u samen met de andere hoofdelijk schuldenaar een schuld bent aangegaan van € 1000,-, dan kan de schuldeiser dit bedrag van jullie beiden vorderen. Het is belangrijk om hoofdelijke aansprakelijkheid en de onderlinge afspraken tussen de schuldenaren goed vast te leggen. Een ondernemingsrechtadvocaat van RST advocaten kan u juridisch advies geven over het opstellen van dergelijke overeenkomsten.

 

Wat is het gevolg van betaling door één van de schuldenaren?

Maar wat nu als één van de hoofdelijk schuldenaren het volledige bedrag aan de schuldeiser heeft betaald? Dan zijn beide partijen niet langer aansprakelijk voor betaling aan de schuldeiser. Maar dat betekent niet dat de hoofdelijk schuldenaren onderling niets meer van elkaar te vorderen hebben. Dat hangt af van de afspraken over de onderlinge verhouding tussen de hoofdelijk schuldenaren. De afspraak kan zijn dat iedereen gelijk bijdraagt, maar er zijn vele verdelingen denkbaar. De hoofdelijk schuldenaar die de volledige schuld van € 1.000,- heeft betaald aan de schuldeiser, heeft in die situatie € 500,- meer betaald dan hem in de onderlinge verhouding met de andere schuldenaar aan gaat. Die schuldenaar of borg kan regres nemen of subrogeren in de rechten van de schuldeiser.

 

Wat is een regresrecht?

De hoofdelijk schuldenaar die meer heeft betaald aan de schuldeiser dan hem in de onderlinge verhouding aan gaat, kan het meerdere verhalen bij zijn medeschuldenaar. Dat is een regresrecht. In het voorbeeld heeft de hoofdelijk schuldenaar een vordering van € 500,- op de medeschuldenaar. Deze regresvordering ontstaat op het moment dat de schuldeiser is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn als een borg betaalt op grond van een borgstelling. Heeft u een schuldeiser volledig voldaan en een vordering op grond van regres? RST advocaten helpt u bij het incasseren van uw vordering op de medeschuldenaar.

 

Wat betekent subrogatie?

Subrogatie betekent dat je in de rechten van de schuldeiser treedt. Stel dat de andere hoofdelijk schuldenaar een pandrecht heeft verstrekt op zijn debiteuren aan de schuldeiser. Als gevolg van uw betaling aan de schuldeiser treedt u in de rechten van de schuldeiser en dus ook in het recht om dit pandrecht uit te winnen. Als de medeschuldenaar niet vrijwillig de regresvordering betaalt, dan Een ondernemingsrechtadvocaat van RST advocaten kan u adviseren over uw recht op subrogatie en de mogelijkheden om dit recht uit te winnen.

 

Tips bij hoofdelijke aansprakelijkheid, regres en/of subrogatie:

  • Bent u hoofdelijk veroordeeld in een procedure? Bijvoorbeeld op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Wees dan altijd alert op de gevolgen van hoofdelijke aansprakelijkheid. Treft u een schikking met de schuldeiser, wees er dan alert op dat dat u altijd nog geconfronteerd kunt worden met een regresvordering van uw medeschuldenaar. Een advocaat van onze afdeling ondernemingsrecht kan u juridisch bijstaan in dergelijke onderhandelingen en adviseren over de gevolgen.
  • Verhaalsmogelijkheden bij de medeschuldenaren kunnen een probleem zijn. Ga altijd na of u kunt subrogeren in rechten van de schuldeiser. RST advocaten kan u helpen bij het beoordelen in welke rechten van de schuldeiser u kunt subrogeren.
  • Ga na of afspraken over de onderlinge bijdrageplicht tussen de schuldenaren goed zijn vastgelegd. Dat geldt ook voor de situatie dat u een borgtocht aangaat of een derdenhypotheek verstrekt.

 

 

Juridisch advies over hoofdelijkheid, regres of subrogatie?

Heeft u een vordering op grond van regres of subrogatie? Wordt u als hoofdelijk schuldenaar aangesproken? Of wilt u weten wat uw rechten zijn? Neem dan contact met ons op! Een advocaat van ons team ondernemingsrecht geeft u graag uitleg en juridisch advies over wat u kunt doen als u te maken krijgt met hoofdelijkheid. Bij een voorkomend geval dat u een geschil heeft met de schuldeiser of andere hoofdelijk schuldenaar kan de ondernemingsrechtadvocaat u bijstaan in de gerechtelijke procedure of minnelijk traject om een rechtszaak te voorkomen.

 

 

 

 

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This