Kan een dividenduitkering leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid?

Als het goed gaat met de onderneming, kan de AVA besluiten om dividend uit te keren. So far, so good. U wordt vervolgens als bestuurder gevraagd om tot uitkering van het dividend over te gaan. Maar bent u wel verplicht om hieraan mee te werken? Nee! Als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld voor een onterecht gedane dividenduitkering. Een advocaat van ons team ondernemingsrecht kan u precies vertellen wat uw verplichtingen en risico’s zijn.

Voorwaarden voor bestuurdersaansprakelijkheid

Het bestuur heeft op grond van de wet de taak om te beoordelen of een uitkering aan aandeelhouders geoorloofd is. Nadat de AVA een dividendbesluit heeft genomen, moet het bestuur vervolgens goedkeuring verlenen aan dit aandeelhoudersbesluit. Zonder goedkeuring van het bestuur, heeft het dividendbesluit geen gevolgen.

Uitkeringstest

De toetsing van het bestuur of de dividenduitkering geoorloofd is, wordt de “uitkeringstest” genoemd. Het bestuur moet hierbij nagaan of de vennootschap na het doen van de dividenduitkering gedurende in ieder geval één jaar kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Bij deze uitkeringstest, moet het bestuur alle relevante omstandigheden betrekken. Daarnaast is het uiteraard ook een cijfermatige toets, waarbij onder andere gekeken moet worden naar de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de vennootschap. Er hoeft in beginsel niet verder gekeken te worden dan één jaar vooruit.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als later blijkt dat de vennootschap na de uitkering van het dividend niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijze behoorden te voorzien, hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan.

Hoever strekt de aansprakelijkheid?

In beginsel is het bestuur aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan als gevolg van de dividenduitkering die ten onrechte is gedaan. Maar het bestuur kan voor een veel groter bedrag aansprakelijk worden gesteld als de vennootschap na de uitkering in staat van faillissement wordt verklaard. Het instemmen met de dividenduitkering kan in dat geval ook onbehoorlijk bestuur opleveren, waarbij het bestuur aansprakelijk is voor het gehele tekort in het faillissement.

Hoe zit het met de aandeelhouder?

Ook de aandeelhouder die wist of redelijkerwijze behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is verplicht het door hem/haar ontvangen bedrag terug te betalen aan de vennootschap. Het bedrag dat door de aandeelhouders wordt terug betaald, wordt in mindering gebracht op het bedrag waarvoor het bestuur aansprakelijk is.

Advocaat nodig bij de uitkeringstest of bestuurdersaansprakelijkheid?

Een advocaat van het team ondernemingsrecht van RST advocaten in Breda heeft jarenlange ervaring in het voeren van procedures voor en het geven van juridisch advies aan bedrijven en particulieren. Ons team is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, of het nu gaat om juridisch advies bij een dividenduitkering of bij een procedure over bestuurdersaansprakelijkheid, zij zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen, bieden scherpe tarieven en zorgen voor rust in de tent.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This