Kan ik mijn schade wegens fraude/oplichting verhalen?

Oplichting en fraude komen helaas heel vaak voor. Bent u slachtoffer van oplichting of fraude, dan kunt u bij een gespecialiseerde advocaat van ons advocatenkantoor terecht. Deze heeft ervaring met het verhalen van schade in fraude zaken, ook bijvoorbeeld bij “Ponzi fraude”. Vaak loont het om als slachtoffer met een groepje gezamenlijk op te trekken en ons als advocaat in te schakelen. Zo drukt u de advocaatkosten en kan een gedegen juridisch advies worden gegeven of het loont om een procedure te starten om uw schade te verhalen.

 

Slachtoffer van fraude; kan ik mijn schade verhalen?

Om schade te kunnen verhalen zijn er een aantal vereisten:

  • Is de fraude en de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke persoon aan te tonen?
  • Biedt de aansprakelijke persoon verhaal voor de schade?
  • Zijn er wellicht andere personen aansprakelijk te houden die de schade gefaciliteerd hebben?
  • Spelen er in het fraudegeval ook faillissementen waarbij u afhankelijk wordt van een curator?
  • Doorkruisen andere slachtoffers niet uw plannen om zich ook te verhalen op de verantwoordelijke?

Vaak strandt een zaak op verhaalsmogelijkheid of op een faillissement. Onze advocaten kijken bij fraude en oplichting wat verder.

 

Het karakter van uw advocaat om schade door fraude te verhalen.

Een advocaat van ons advocatenkantoor die zich met fraude en oplichting bezig houdt, heeft een curatorenachtergrond. Dat betekent dat deze gewend is fraude te onderzoeken. De advocaat heeft contacten met forensische onderzoekers en het OM, kent de kanalen om verhaalsmogelijkheden te traceren en weet ook buiten de gebaande paden te treden om de schade te verleggen naar andere bij de fraude of oplichting betrokken personen. Maar bovenal: de advocaat van ons kantoor heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en vliegt de zaak met passie aan.

 

Een uit het leven gegrepen casus.

Een man laat 400 investeerders investeren in een onroerend goed project. Als zekerheid wordt door een ten behoeve van de investeerders opgerichte stichting een 1e hypotheekrecht gevestigd op dat onroerend goed. Maar net daarvoor heeft zijn echtgenote een ouder hypotheekrecht op dat onroerend goed gevestigd voor een vordering die verzonnen is. Zij stelt niet te weten dat haar man een 1e hypotheekrecht aan de investeerders had toegezegd. De man is failliet en de BV waar het onroerend goed in zit ook. Intussen is de verjaringstermijn om ‘haar’ hypotheekrecht te vernietigen verstreken.

 

Hoe kan ik mijn schade door fraude of oplichting verhalen?

Dat is in iedere zaak anders, maar in de hiervoor geschetste casus bood de man geen verhaal en is een procedure gestart tegen de vrouw. De stichting is (hoe gek het ook klinkt) bewust failliet verklaard om de verjaring te ontlopen en op grond van de faillissementspauliana heeft de curator het oudere hypotheekrecht met succes aangevochten met behulp van onze advocaat. Zo kreeg de Stichting (en dus de investeerders) wat haar was toegezegd: een 1e hypotheekrecht waaruit de investeerders (zo goed als) konden worden voldaan.

 

Er is meer mogelijk dan u denkt!

Natuurlijk is schade veelal niet te verhalen. Maar waar het soms hopeloos oogt, is fraude of oplichting nog wel te verhalen. Maar daar moeten soms bijzondere middelen voor worden gebruikt die niet iedereen ter beschikking staan. Maar door samen te werken met bijvoorbeeld een curator gaan er andere deuren open. Denk aan gijzeling, paspoortinname, huiszoeking of verhoor. Wij kennen onze vakgenoten, spreken hun taal en kunnen doorgaans goed met hun samenwerken. Dat geldt natuurlijk ook voor andere instanties als bijvoorbeeld het OM en de Belastingdienst.

 

Groepsactie en kostenplaatje

Vaak hebben individuele gedupeerden enkele tientallen duizenden euro’s als schade en loopt de totale schade in de miljoenen. Het optuigen van een procedure tot verhaal van uw schade kost het nodige, omdat dit ook het fraudeonderzoek omvat. Afhankelijk of uw financieel belang zodanig is dat u alleen actie onderneemt, adviseren wij soms ook om met een paar slachtoffers gezamenlijk ons kantoor in te schakelen. Dat scheelt enorm in de kosten en dan kunt u na ons juridisch advies er een streep onder zetten of doorgaan. Dan heeft u er in ieder geval alles aan gedaan.

 

Juridisch advies over het verhalen van schade bij fraude of oplichting

Wilt u als slachtoffer juridisch advies over het verhaal van uw schade bij oplichting of fraude? Bent u met meerdere slachtoffers en zoekt u juridische hulp? Neem gerust contact op met een advocaat van ons advocatenkantoor te Breda. Een gespecialiseerde advocaat hoort vrijblijvend uw verhaal aan en kijken of wij iets voor u kunnen betekenen. U krijgt een eerlijk advies, een inschatting van eventuele kosten, en dat alles onder het genot van een kop koffie.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This