Mijn contractspartij komt de overeenkomst niet na. Wat kan ik doen bij wanprestatie?

Een gebrekkige dienstverlening, een leverancier levert de producten te laat of uw debiteur negeert een overeenkomst met u. Van wanprestatie kan worden gesproken indien uw contractspartij uw contract geheel of gedeeltelijk niet nakomt.  Een ondernemingsrecht advocaat van ons advocatenkantoor kan u juridisch advies geven over de verschillende mogelijkheden die u heeft als uw wederpartij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.

 

Wat zijn uw juridische mogelijkheden bij wanprestatie?

U kunt allereerst nakoming vorderen van alle verplichtingen uit de overeenkomst. U vordert dan nakoming door uw schuldenaar. U kunt ook schadevergoeding vorderen als uw wederpartij zich niet aan het contract houdt. Heeft u zelf ook nog verplichtingen tegenover de contractspartij die de overeenkomst niet nakomt, dan kunt u uw eigen verplichtingen opschorten. Zo nodig kunt u bij wanprestatie de overeenkomst ook ontbinden en daarbij schade vorderen. Bij ontbinding van een overeenkomst moet de overeenkomst ongedaan worden gemaakt.

 

Wanprestatie, ingebrekestelling en verzuim

Voor ieder van deze juridische mogelijkheden is het noodzakelijk dat uw contractspartij of debiteur in verzuim is. Om hem in verzuim te laten zijn moet deze een ingebrekestelling ontvangen, wat feitelijk een sommatiebrief is met een termijn om na te komen. Een advocaat van onze sectie ondernemingsrecht kan een sommatiebrief voor u opstellen. Is de gestelde termijn verstreken zonder nakoming of betaling, dan is er sprake van verzuim. Een sommatiebrief kan achterwege blijven als nakoming niet meer mogelijk is of als uw wederpartij heeft laten blijken niet te zullen nakomen.

Een sommatietermijn van 8 tot 14 dagen zal meestal redelijk zijn.

 

Wanprestatie en nakoming vorderen voor de rechter

Nadat uw schuldenaar in verzuim is, kunt u nakoming afdwingen via de rechter. Een ondernemingsrecht advocaat van ons kantoor kan u daar juridische bijstand in verlenen, Mocht uw tegenpartij de ontbinding of opschorting niet erkennen en aan bijvoorbeeld ongedaan making niet willen meewerken, dan kan dat ook via de rechtbank worden afgedwongen.

Nakoming van niet-geldelijke verplichtingen uit een overeenkomst kan in spoedeisende gevallen ook worden afgedwongen in een kort geding. Dat is een procedure die hooguit enkele weken in beslag neemt. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Vraag naar de mogelijkheden bij een advocaat ondernemingsrecht van ons kantoor.

 

Juridisch advies van advocaat ondernemingsrecht bij wanprestatie

Heeft u een debiteur die niet betaalt of komt uw schuldenaar zijn contract niet na? Bij wanprestatie kan een advocaat van de onze sectie ondernemingsrecht u adviseren over te nemen maatregelen als opschorting of ontbinding van de overeenkomst. Ook kan juridische bijstand worden verleend bij een incasso procedure om nakoming af te dwingen of schadevergoeding te vorderen. Maak gerust even een afspraak op ons advocatenkantoor in Breda, waar onze advocaat u juridisch advies kan geven onder het genot van een kopje koffie.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This