Ontbinding van de vof

De vennootschap onder firma (vof) is een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere vennoten, met als grondslag een vennootschapsovereenkomst. Deze vennootschapsovereenkomst regelt ook de beëindiging van de vof. Zegt één van de vennoten op, dan zijn er twee mogelijkheden: de andere vennoot zet de onderneming voort of de vof wordt vereffend. Wilt u hier meer over weten, dan bent u bij een advocaat van ons team ondernemingsrecht  aan het juiste adres!

Opzegging vof: hoe nu verder?

Nadat één van de vennoten de vof schriftelijk heeft opgezegd, hebben de andere vennoten de mogelijkheid om aan te geven of zij al dan niet de onderneming van de vof wensen voort te zetten.

 

Vereffening

Heeft geen van de andere vennoten aangegeven de onderneming van de vof voort te willen zetten, dan dient de vof te worden vereffend. De vof wordt vanaf het moment van vereffening als een “vof in liquidatie” bij de kamer van koophandel ingeschreven. Voor de vereffening moet een eindbalans worden opgemaakt. Blijkt daaruit dat de vof tekorten heeft, dan moeten de (ex)vennoten deze tekorten aanzuiveren. Dit gebeurt naar evenredigheid van hun aandeel in de vof. Een eventueel overschot wordt ook naar evenredigheid verdeeld.

 

Voortzetting vof door één van de vennoten

Als de andere venn(o)ot(en) besluit(en) de onderneming voort te zetten, dan wordt de vof vanzelfsprekend niet vereffend. De uittredende vennoot heeft dan recht op een vergoeding voor de waarde van zijn aandeel in de vof. De wijze waarop deze vergoeding wordt berekend, is vaak bepaald in de vennootschapsovereenkomst. Is dat niet het geval, dan zullen de vennoten dat onderling moeten bepalen. Wordt er geen overeenstemming bereikt, kan het nodig zijn om een kort geding te starten bij de rechtbank.

 

Beëindigingsovereenkomst

De afspraken die worden gemaakt rondom het einde van de vof, moeten worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een ondernemingsrechtadvocaat van RST advocaten kan dit voor u doen. Denk hierbij ook aan afspraken rondom concurrerende activiteiten van de uittredende vennoot. Ook wordt vaak voorbij gegaan aan een regeling die ziet op de hoofdelijke aansprakelijkheid van vennoten. Wordt hiervoor niets geregeld, dan blijft de uittredende vennoot hoofdelijk aansprakelijk en draagplichtig voor de schulden van de vof die zijn ontstaan in de tijd dat hij vennoot was.

 

Tips bij beëindigen vof

  • Zorg voor een duidelijke en op de onderneming afgestemde vennootschapsovereenkomst
  • Ga na welke afspraken zijn vastgelegd in de vennootschapsovereenkomst
  • Denk als uittredende vennoot ook aan ontslag uit hoofdelijkheid én onderlinge draagplicht
  • Neem uw verantwoordelijkheden als vereffenaar
  • Leg afspraken goed vast in een vaststellingsovereenkomst

 

Advocaat nodig bij de opheffing, uittreding of voortzetting van een VOF?

 Een advocaat van het team ondernemingsrecht van RST advocaten in Breda heeft jarenlange ervaring in het voeren van procedures voor en het geven van juridisch advies aan bedrijven en particulieren. Ons team is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, of het nu gaat om juridisch advies over het beëindigen van de vof of het voeren van een procedure, zij zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen, bieden scherpe tarieven en zorgen voor rust in de tent.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This