Wat kunt u doen als u hoofdelijk aansprakelijk bent?

Een bank zal vaak verlangen dat u bij een bedrijfsfinanciering hoofdelijk mee tekent. Daarmee stelt u zich hoofdelijk aansprakelijk voor de bankschuld. Ook kan u op andere manieren tezamen met anderen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden. Hoe moet u met hoofdelijke aansprakelijkheid omgaan? Een advocaat van onze sectie ondernemingsrecht kan u hierover juridisch advies geven.

 

Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?

Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat u tezamen met anderen voor een volledige vordering aansprakelijk gesteld kunt worden. Heeft een schuldeiser een vordering van 300 en zijn daar 3 personen hoofdelijk aansprakelijk voor, dan kan hij dus ieder van hen aanspreken voor het geheel. Natuurlijk kan de schuldeiser nooit meer ontvangen dan eenmaal het bedrag. Maar hij kan dus de partij die het meest vermogend is uitkiezen om tot betaling van het geheel over te gaan. Onderling moeten de drie hoofdelijk schuldenaren het daarna dan maar regelen en hebben zij in beginsel ieder voor één derde bij te dragen.

 

Wanneer is er hoofdelijke aansprakelijkheid?

Hoofdelijke aansprakelijkheid ontstaat op grond van de wet, overeenkomst of door handelen.

 

Voorbeeld van hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van de wet:

  • De vennoten van een vennootschap onder firma (VOF) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF;
  • Bij bestuurdersaansprakelijkheid zijn alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in een faillissement;
  • Een moedermaatschappij die een 403-verklaring heeft afgegeven is hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van haar dochterondernemingen.

 

Voorbeeld van hoofdelijke aansprakelijkheid door overeenkomst:

  • Denk aan een financieringsovereenkomst die met de bank wordt gesloten waarin u hoofdelijk mee tekent.
  • U gaat met z’n tweeën een contractuele verplichting aan.

 

Voorbeeld van hoofdelijke aansprakelijkheid door handelen:

  • U handelt met meerdere personen of entiteiten onrechtmatig jegens iemand en breng deze schade toe (bijvoorbeeld mishandeling door een groep personen).

 

Kan ik regres nemen op de andere hoofdelijk aansprakelijke partijen?

De schuldeiser kan dus kiezen wie hij voor het geheel wil aanspreken. Zijn er vier hoofdelijke partijen dan geldt dat zij onderling wel ieder voor 25% (dus in gelijke delen) moeten bijdragen. Maar daar heeft de schuldeiser dus geen boodschap aan. Onderling kan degene die méér heeft betaald dan die 25% zich dan verhalen op de anderen elkaar als men méér heeft betaald dan waartoe men onderling gehouden is. Dat wordt regres nemen genoemd. De regels rondom hoofdelijkheid en regres zijn vaak zeer complex en worden vaak uit het oog verloren.

 

Juridisch advies bij hoofdelijke aansprakelijkheid door een advocaat

Heeft u te maken met hoofdelijke aansprakelijkheid en wilt u weten of u zich kunt verhalen op de andere hoofdelijke partijen?  Een gespecialiseerde advocaat van onze sectie Ondernemingsrecht kan u hierover juridisch advies geven en zo nodig juridische bijstand verlenen in een procedure.

Bij vragen over hoofdelijke aansprakelijkheid en regres kunt u contact opnemen met één van onze advocaten Ondernemingsrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This