Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is het recht tot gebruik van een onroerende zaak  van een ander (bijvoorbeeld gebruik van een weg, recht van overpad, recht van uitzicht, gootrecht, recht van boom binnen 2 meter van de erfgrens). Het recht zit vast aan de onroerende zaak en vervalt niet bij verkoop.

Ontstaan erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid kan worden gevestigd  bij notariële akte en kan ontstaan door verjaring.

Verjaring erfdienstbaarheid

Voor het ontstaan van een erfdienstbaarheid door verjaring moet bezit worden aangetoond over een periode van tien jaar (te goeder trouw) respectievelijk twintig jaren (dit is de termijn die de andere partij heeft om tegen het bezit dat niet te goeder trouw is te protesteren).

Eisen aan het bezit

Het bezit moet ondubbelzinnig zijn. Het bezit moet volgens rechtspraak blijken uit feitelijke en/of uiterlijke omstandigheden waaruit naar verkeersopvattingen een wilsuiting kan worden afgeleid dat de bezitter zich zodanig gedraagt dat de eigenaar tegen wie de verjaring loopt, daaruit niet anders kan afleiden dan dat de bezitter pretendeert eigenaar te zijn. De bewijzen van machtsuitoefeningen moeten voldoende overtuigend zijn.

Opheffing erfdienstbaarheid

Een eigenaar kan op grond van een onvoorziene omstandigheid  opheffing van een erfdienstbaarheid vorderen. Ook wijziging van de erfdienstbaarheid is soms mogelijk.

Juridisch advies over een erfdienstbaarheid

Heeft u te maken met een erfdienstbaarheid dan wel een vermoeden van het ontstaan van een erfdienstbaarheid door verjaring, dan kan een gespecialiseerde advocaat van onze sectie Vastgoedrecht u hierover juridisch advies geven. De advocaat is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure.

Bij vragen over erfdienstbaarheid, verjaring, recht van overpad, recht van uitzicht, gootrecht, recht van boom binnen 2 meter van de erfgrens, opheffing erfdienstbaarheid, kunt u contact opnemen met één van onze advocaten Vastgoedrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This