Juridisch advies Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Bent u een aannemer? Of opdrachtgever bij bouwen en verbouwingen? Dan is de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor u belangrijk. Voor aannemers geldt dat zij veel meer verantwoordelijkheden krijgen en voor opdrachtgevers is de positie sterk verbeterd.

Op hoofdlijnen komt het er op neer dat (Let wel: peildatum oktober 2020: De intrede van de wet staat nu gepland op 1 januari 2022 en zal allereerst gelden voor relatief éénvoudige bouwwerken zoals ééngezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Complexere bouwprojecten worden pas later aan de wet onderworpen):

 • de kwaliteit van het bouwwerk dient veelal stapsgewijs door  zgn. kwaliteitsborgers te worden bewaakt;
 • verzwaarde informatie en waarschuwingsplichten voor de aannemer;
 • het zgn. opleverdossier moet door de aannemer worden gevormd met een ‘volledig inzicht in de nakoming van de overeenkomst en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden;
 • de aannemer wordt aansprakelijk voor bij oplevering niet ontdekte gebreken;
 • ook als deze gebreken niet zijn vermeld in het proces verbaal van oplevering;
 • ook als deze gebreken verborgen zijn.

 

Voor sommige regels geldt onmiddellijke werking vanaf de datum van de inwerkingtreding van de wet, zo zijn dan de verzwaarde waarschuwingsplicht en het opleverdossier ook van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten voor de inwerkingtreding van de Wet. Ter zake een aantal regelingen is sprake van regelend recht voor overeenkomsten met niet consumenten.

Graag wijzen wij u, voor zolang de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen nog niet van toepassing is, naar de huidige aansprakelijkheid van de aannemer.
Ook als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht is blijft relevant:

 • bewaken klachtplicht, verjaring- en vervaltermijnen;
 • recht op herstel door de aannemer;
 • In gebreke stellen, in verzuim zijn van de aannemer alvorens zelf te kunnen gaan herstellen.
 • etc.

 

Juridische bijstand aansprakelijkheid aannemer

Heeft u te maken met te late oplevering, overschrijding werkbare werkdagen, gebreken na nieuwbouw, gebreken na oplevering, wilt u weten welke termijnen u dient te bewaken, dan wel een advies over de inhoud van overeenkomsten die anticiperen op de Wet Kwaliteitsborging, een gespecialiseerde advocaat van onze sectie Vastgoed kan u hierover juridisch advies geven, is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure.

 

Bij vragen over de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken bij nieuwbouw/verbouwing kunt u contact opnemen met één van onze advocaten Vastgoedrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

 

 

Ook interessant

 • RST bedrijfsscan
 • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This