Geschil over concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een bekend beding dat in veel arbeidsovereenkomsten wordt opgenomen. Een concurrentiebeding legt een beperking op aan een werknemer om na het einde van een dienstverband gedurende een periode werkzaamheden voor een concurrent van de werkgever te verrichten of zelf een concurrerende onderneming te starten. Een concurrentiebeding kan niet zomaar in iedere arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Een werknemer heeft ook een mogelijkheid om na einde van het dienstverband succesvol tegen de werking van het concurrentiebeding op te komen. Een advocaat arbeidsrecht van RST advocaten informeert u graag over de verschillende mogelijkheden ten aanzien van het concurrentiebeding.

Eisen concurrentiebeding

Om een concurrentiebeding rechtsgeldig op te nemen in een arbeidsovereenkomst gelden een aantal eisen:

  • een concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen;
  • met een meerderjarige werknemer (16 jaar en ouder); en
  • moet zijn opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Onder bepaalde omstandigheden is het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toegestaan. Verder geldt dat wanneer de functie van een werknemer ingrijpend wordt gewijzigd en het concurrentiebeding hierdoor een grotere belasting heeft gekregen, het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk moet worden overeengekomen.

 

Kan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen?

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen toegestaan als het opnemen hiervan noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van werkgever. Als een werkgever dit beding wil opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, moet hij schriftelijk motiveren welke zwaarwegende bedrijfsbelangen er zijn, waarom ze zwaarwegend zijn en wat de noodzaak is voor het opnemen van het concurrentiebeding vanwege deze belangen. Als er geen motivering is opgenomen, geldt het concurrentiebeding niet. Het is ook verstandig om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat werkgever en werknemer het er samen over eens zijn dát werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft.

 

Hoe kan een concurrentiebeding worden vernietigd?

Een concurrentiebeding is een verbod voor de werknemer om na het einde van het dienstverband zomaar overal in dienst te treden waar hij dat wil. Het concurrentiebeding beperkt daarom het recht op een vrije arbeidskeuze. Dit belangrijke grondrecht van de werknemer mag worden beperkt voor de rechtmatige bescherming van de bedrijfsbelangen van werkgever. Maar een werknemer mag hierdoor niet onbillijk worden benadeeld. Wij zien in de praktijk regelmatig dat er procedures bij de kantonrechter aanhangig worden gemaakt met als doel het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Door onze ervaring met deze procedures kunnen wij u voorzien van juridisch advies bij een concurrentiebeding en bijstaan in een procedure.

 

Belangenafweging bij procedure concurrentiebeding

Een werknemer kan een procedure bij de kantonrechter aanhangig maken om het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te laten vernietigen. De kantonrechter toetst dan of een werknemer bij hantering van het concurrentiebeding onredelijk wordt benadeeld in verhouding met de te beschermen belangen van de werkgever. Deze rechterlijke toetsing vindt plaats aan de hand van een belangenafweging waarbij wordt gekeken naar alle feiten en omstandigheden van het specifieke geval. Hierdoor is de uitkomst van de rechter zeer uiteenlopend. Zo kan een rechter de duur van de werking van het concurrentiebeding verkorten, kan de geografische werking worden beperkt of kan een concurrentiebeding worden beperkt ten aanzien van het soort werkzaamheden waarvoor het geldt. De arbeidsrecht advocaat van RST advocaten geeft u graag een inschatting van de kans van slagen met betrekking tot uw belangen.

 

Wat zijn de mogelijkheden bij overtreding van het concurrentiebeding?

Als een werkgever bewijs heeft dat een voormalig werknemer zijn concurrentiebeding overtreedt, kan hij een kort geding starten waarbij nakoming van het concurrentiebeding wordt gevorderd. Aan overtreding van een concurrentiebeding is vaak een boetebeding gekoppeld, welke de werkgever zal opeisen.

 

Arbeidsrecht advocaat in Breda bij het concurrentiebeding

Heeft u juridisch advies over arbeidsrecht nodig bij een geschil met uw werkgever of werknemer? Dan bent u bij RST advocaten in Breda aan het goede adres. Door onze ruime kennis en ervaring zijn wij de juiste sparringspartner bij diverse geschillen die zich voordoen op de werkvloer. Onze arbeidsrecht advocaat Janneke Klompmaker is sterk betrokken bij de zaken van haar cliënten. Heeft u een vraag op het gebied van Arbeidsrecht? Neem dan snel contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek onder het genot van een kopje koffie (of thee). Wij bespreken uw vraag met u, stellen een advies op en procederen waar dit nodig is. Zo werken we samen aan de meest efficiënte en praktische oplossing voor u. En zorgen weer voor rust in de tent.

 

 

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This