Geschil over relatiebeding

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een verbod dat een werknemer na het einde van het dienstverband in contact treedt met klanten of relaties van de (voormalig) werkgever. Het relatiebeding heeft als doel om de werknemer te verplichten om op een bepaalde manier om te gaan met de klanten en relaties van werkgever. Een relatiebeding wordt ook wel gezien als een vorm van een concurrentiebeding, omdat het een werknemer beperkt om na het einde van de arbeidsovereenkomst ergens of op een bepaalde manier werkzaam te zijn.

Eisen aan een relatiebeding

Voor het rechtsgeldig opnemen van een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst gelden net als bij het concurrentiebeding een aantal eisen. Een relatiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer (16 jaar en ouder) en moet zijn opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Onder bepaalde omstandigheden is het opnemen van een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel toegestaan.

Kan een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen?

Voor het opnemen van een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden strenge eisen. Een relatiebeding mag alleen worden opgenomen als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van werkgever. Een werkgever zal schriftelijk moeten motiveren welke de zwaarwegende bedrijfsbelangen er zijn, waarom ze zwaarwegend zijn en wat de noodzaak is voor het opnemen van het relatiebeding vanwege deze belangen. Als er geen motivering is opgenomen, geldt het relatiebeding niet. Het is ook verstandig om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat werkgever en werknemer het er samen over eens zijn dát werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft.

Inhoud relatiebeding

Uit de praktijk blijkt dat een relatiebeding in arbeidsovereenkomsten op verschillende manieren wordt ingevuld. Zo kan het relatiebeding een verbod bevatten dat een werknemer niet voor alle of bepaalde klanten of relaties van de werkgever werkzaam kan zijn. Maar het kan ook een contactverbod zijn met klanten en relaties van werkgever na het einde van het dienstverband.

Kan een relatiebeding worden vernietigd?

Een relatiebeding beperkt het recht van een werknemer op vrije arbeidskeuze, omdat een werknemer na het einde van het dienstverband met werkgever niet zomaar overal in dienst of in contact kan treden waar hij wil. Het recht van werknemer op de vrije arbeidskeuze mag worden beperkt voor de rechtmatige bescherming van de bedrijfsbelangen van werkgever en werknemer hierdoor niet onbillijk wordt benadeeld. Reden waarom er regelmatig procedures bij de kantonrechter aanhangig worden gemaakt met als doel het relatiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

Belangenafweging bij procedure relatiebeding

Een werknemer kan een procedure aanhangig maken bij de kantonrechter met als doel het relatiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. In dat geval toetst een rechter of een werknemer bij hantering van het relatiebeding onredelijk wordt benadeeld in verhouding met de te beschermen belangen van de werkgever. Deze rechterlijke toetsing vindt plaats aan de hand van een belangenafweging waarbij wordt gekeken naar alle feiten en omstandigheden van het specifieke geval. De uitkomst van de rechter is zeer uiteenlopend. Zo kan een rechter de duur van de werking van het relatiebeding verkorten of kunnen bepaalde klanten of relaties worden uitgesloten van de werking van het relatiebeding. Wat de uitkomst in een procedure zal zijn is geheel afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. U kunt zich hierover laten adviseren door een arbeidsrecht advocaat van RST advocaten.

Wat zijn de mogelijkheden bij overtreding van het relatiebeding?

Als een werkgever bewijs heeft dat een voormalig werknemer het relatiebeding overtreedt, kan de werkgever een kort geding starten waarbij nakoming van het relatiebeding kan worden gevorderd. Aan overtreding van een relatiebeding is vaak een boetebeding gekoppeld, welke de werkgever zal opeisen.

Arbeidsrecht advocaat in Breda bij relatiebeding

Heeft u juridisch advies over arbeidsrecht nodig bij een geschil met uw werkgever of werknemer? Dan bent u bij RST advocaten in Breda aan het goede adres. Door onze ruime kennis en ervaring zijn wij de juiste sparringspartner bij diverse geschillen die zich voordoen op de werkvloer. Onze arbeidsrecht advocaat Janneke Klompmakers is sterk betrokken bij de zaken van haar cliënten. Heeft u een vraag op het gebied van Arbeidsrecht? Neem dan snel contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek onder het genot van een kopje koffie (of thee). Wij bespreken uw vraag met u, stellen een advies op en procederen waar dit nodig is. Zo werken we samen aan de meest efficiënte en praktische oplossing voor u. En zorgen weer voor rust in de tent.

 

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This