Hoe beëindig ik een overeenkomst?


Komt uw contractspartij de afspraken niet na? Wilt u met een andere partij in zee gaan? Komt u erachter dat er zaken zijn verzwegen? Kortom: u wilt de overeenkomst beëindigen? Dan bent u bij RST advocaten aan het juiste adres. Een advocaat van ons team ondernemingsrecht kan u adviseren over de drie mogelijkheden om een overeenkomst te beëindigen: ontbinden, opzeggen of vernietigen.

Overeenkomst ontbinden

Als een partij de overeenkomst niet nakomt, kunt u ervoor kiezen nakoming te vorderen met eventueel een schadevergoeding. Het kan ook zo zijn dat u niet meer met die partij verder wilt. Dan kunt u de overeenkomst ontbinden. Dit kan door het sturen van een brief. Is uw contractspartij het hier niet mee eens, dan zal een rechter de ontbinding moeten bevestigen. Door de ontbinding komen de gemaakte afspraken te vervallen. U hoeft de verplichtingen uit de overeenkomst dus niet meer na te komen. De verplichtingen uit de overeenkomst die u al heeft voldaan, moeten ongedaan gemaakt worden. Een verrichte betaling moet dus worden terugbetaald. Soms is het onmogelijk om een handeling ongedaan te maken. In dat geval kan ook volstaan worden met het betalen van een redelijke vergoeding. Naast ontbinding kunt u aanvullende schadevergoeding vorderen voor de schade die u lijdt door de tekortkoming in de nakoming van de wederpartij.

Overeenkomst opzeggen

Voor sommige overeenkomsten zijn er specifieke regels over opzegging in de wet opgenomen, zoals voor de arbeidsovereenkomst. Voor de meeste zakelijke overeenkomsten zijn er geen wettelijke regels over opzegging. Dat betekent niet dat u voor altijd aan een contract vast zit. Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan in beginsel worden opgezegd, ook als daarover niets is geregeld in de overeenkomst. U moet in dat geval wel rekening houden met een (lange) opzegtermijn en eventueel schadevergoeding. Hoelang en hoeveel? Dat is afhankelijk van de overeenkomst.

Overeenkomst vernietigen

Een overeenkomst kan worden vernietigd als sprake is van een zogenaamd wilsgebrek.
Er zijn 4 wilsgebreken:

  • bedreiging;
  • bedrog;
  • misbruik van omstandigheden;
  • dwaling.

Is de overeenkomst tot stand gekomen terwijl hiervan sprake was, dan kan de overeenkomst worden vernietigd. Vernietiging heeft zogenaamde terugwerkende kracht. Dit betekent dat de overeenkomst nooit heeft bestaan. De situatie moet worden teruggebracht naar het moment van vóór de overeenkomst. Of sprake is van een wilsgebrek is erg casuïstisch. RST advocaten geeft u hier graag juridisch advies over.

Juridisch advies over beëindiging van een overeenkomst?

Heeft u te maken met beëindiging van een overeenkomst? Een gespecialiseerde advocaat van onze sectie ondernemingsrecht kan u hierover juridisch advies geven, is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure. Bij vragen beëindiging van overeenkomsten, kunt u contact opnemen met één van onze advocaten ondernemingsrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

 

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This