Opstellen, beoordelen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst, één van de belangrijkste documenten die de afspraken tussen een werkgever en werknemer weergeeft. Het is daarom van groot belang om de inhoud van de arbeidsovereenkomst zo nu en dan (het liefst jaarlijks) te laten toetsen op actualiteit. Een mooi moment voor u om nu even door uw modellen te gaan en uzelf de vraag te stellen hoelang het al geleden is dat u naar de inhoud van uw arbeidsovereenkomsten heeft laten kijken. Dat klinkt als een grote klus, maar de arbeidsrecht  advocaat van RST advocaten in Breda helpt u hier graag bij en neemt deze zorg uit handen. Want ontzorgen, dat doen we graag.

Opstellen van een arbeidsovereenkomst

Uit een arbeidsovereenkomst volgen de afspraken die een werkgever en werknemer bij het aangaan van het dienstverband hebben gemaakt. Denk hierbij aan verplichtingen met betrekking tot het loon, de duur van de arbeidsrelatie en de functieomschrijving. Er kunnen ook bepalingen in worden opgenomen  die de verhouding tussen partijen na het einde van de arbeidsrelatie regelen, zoals een concurrentiebeding of relatiebeding. Bij de arbeidsrecht advocaat van RST advocaten bent u aan het juiste adres als u hulp nodig heeft bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Laat ons u adviseren over de inhoud. Ook stellen wij bijzondere arbeidsovereenkomsten (zoals een arbeidsovereenkomst voor een directeur-grootaandeelhouder) voor u op.

Beoordelen van een arbeidsovereenkomst

In de praktijk hanteren werkgevers vaak jarenlang hetzelfde model voor de arbeidsovereenkomst met werknemers. Maar omdat het arbeidsrecht vaak aan vele veranderingen onderhevig is in een relatief korte periode, is het goed om de inhoud van uw arbeidsovereenkomsten (jaarlijks) te controleren. Zo blijft de inhoud actueel. Als u nu eerlijk bent, hoelang is het geleden dat u naar de inhoud heeft gekeken? Voorkom discussies die niet nodig zijn en laat uw arbeidsovereenkomsten eens grondig onder de loep nemen. Een arbeidsrecht advocaat van RST advocaten kan u daarbij helpen. Hoe wij dit doen? Wij voeren een grondige scan van uw arbeidsovereenkomst uit en geven advies over de bepalingen in de arbeidsovereenkomst die aanpassing of verbetering behoeven. We nemen andere belangrijke verbeterpunten met u door. Natuurlijk passen wij de arbeidsovereenkomst ook voor u aan. Daarna is uw arbeidsovereenkomst weer up-to-date.

Hoe kan een arbeidsovereenkomst worden beëindigd?

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. Een dienstverband eindigt bijvoorbeeld door opzegging door werkgever of werknemer, ontbinding, het verlopen van de periode waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan (‘van rechtswege’) en met wederzijds goedvinden van partijen (vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst). Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst moeten verschillende formaliteiten in acht worden genomen. Denk hierbij aan opzegtermijnen en opzegverboden (zoals het opzegverbod bij ziekte). Als een werknemer van mening is dat hij onterecht is ontslagen, kan hij een verzoek doen bij de kantonrechter voor vernietiging van de opzegging, herstel van de arbeidsovereenkomst of voor een billijke vergoeding. Van belang is dus dat een beëindiging voldoet aan de formaliteiten.

Juridisch advies bij beëindigen arbeidsovereenkomst

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan verstrekkende gevolgen met zich meebrengen. Zeker wanneer niet de juiste formaliteiten in acht zijn genomen. Als werkgever is het raadzaam u op voorhand goed te laten adviseren over de mogelijke gevolgen. Als werknemer dient u snel in actie te komen als u van mening bent dat het ontslag onterecht is. Bij de problematiek rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kunt u het beste advies inwinnen bij een arbeidsrecht advocaat van RST advocaten. Wij wijzen u op de gevolgen en risico’s en zo weet u op korte termijn precies waar u aan toe bent. En mocht het nodig zijn, kunnen wij ook voor u procederen.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Bij het opstellen of beëindigen van een overeenkomst kunnen diverse bedingen uit de arbeidsovereenkomst om de hoek komen waar u eerder niet aan heeft bedacht. Denk bijvoorbeeld aan een concurrentiebeding of relatiebeding. Een concurrentiebeding zorgt ervoor dat een werknemer na einde van het dienstverband geen (of niet zomaar) werkzaamheden kan verrichten die gelijk(soortig) zijn aan die van de voormalige werkgever. Een relatiebeding is een verbod  dat een werknemer na het einde van het dienstverband in contact treedt met klanten of relaties van de (voormalig) werkgever. Een werknemer heeft de mogelijkheid op te komen tegen deze bedingen, bijvoorbeeld wanneer hij onevenredig in zijn belangen wordt geschaad. Er kan dan een procedure bij de kantonrechter worden ingesteld met als doel het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. In onze praktijk komen we regelmatig kwesties tegen die zien op een concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst. Wij adviseren u graag over de inhoud en werking van deze bedingen in een arbeidsovereenkomst en voeren een procedure voor u als dit nodig is.

Arbeidsrecht advocaat in Breda bij vragen over arbeidsovereenkomsten

Heeft u juridisch advies nodig bij een geschil met uw werkgever of werknemer? Dan bent u bij RST advocaten in Breda aan het goede adres. Door onze ruime kennis en ervaring zijn wij de juiste sparringspartner bij diverse geschillen die zich voordoen op de werkvloer. Onze arbeidsrecht advocaat Janneke Klompmakers is sterk betrokken bij de zaken van haar cliënten. Heeft u een vraag op het gebied van Arbeidsrecht? Maak dan een afspraak met haar. Wij bespreken uw vraag met u, stellen een advies op en procederen waar dit nodig is. Zo werken we samen aan de meest efficiënte en praktische oplossing voor u. En zorgen weer voor rust in de tent.

 

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This