Wat te doen als u bijvoorbeeld bent misleid bij het sluiten van een overeenkomst?

Als u erachter komt dat u bij het sluiten van een overeenkomst een verkeerde voorstelling van zaken heeft gehad (wegens bijvoorbeeld misleiding door de wederpartij) of dat de wederpartij misbruik heeft gemaakt van uw (financiële) omstandigheden, dan is er sprake geweest van een wilsgebrek. U kunt (de gevolgen van) de overeenkomst dan ongedaan maken door de overeenkomst te vernietigen. Een advocaat van RST advocaten geeft u graag juridisch advies over hoe u in een dergelijke situatie de overeenkomst kunt vernietigen.

Wilsgebreken

Er zijn 4 wilsgebreken op grond waarvan een overeenkomst kan worden vernietigd:

 1. Bedreiging
 2. Bedrog
 3. Misbruik van omstandigheden
 4. Dwaling

Bedreiging

De naam spreekt hier voor zich. Van dit wilsgebrek is sprake als er op het moment van het sluiten van de overeenkomst sprake is geweest van bedreiging door de wederpartij.

Bedrog

Hiervan is sprake als de wederpartij u tot het sluiten van de overeenkomst heeft bewogen door:

 • Het opzettelijk doen van een onjuiste mededeling;
 • Het opzettelijk verzwijgen van een feit dat de wederpartij wel verplicht was aan u mede te delen;
 • Een andere (opzettelijk gepleegde) kunstgreep, waardoor uw wil niet op juiste wijze is gevormd.

Een veelgehoord voorbeeld van een situatie waarbij sprake is van bedrog, is de koop van een auto waarvan de kilometerstand is teruggedraaid. De verkoper heeft dan immers doen lijken alsof de auto minder kilometers heeft gelopen dan daadwerkelijk het geval is, waarmee dus opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven. Ook het verzwijgen van een defect aan de auto kan bedrog opleveren, omdat de verkoper dan opzettelijk (belangrijke) informatie voor u achterhoudt.

Misbruik van omstandigheden

Van dit wilsgebrek is sprake als de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst misbruik heeft gemaakt van uw bijzondere omstandigheden/(tijdelijke) kwetsbaarheid. Hierbij kan onderverdeeld worden in 2 categorieën van bijzondere omstandigheden:

 1. Misbruik van dwangpositie: meestal gaat het hierbij om een economische dwangpositie, waarbij de wederpartij een economisch overwicht heeft (machts- of monopolie positie);
 2. Misbruik van geestelijk overwicht: hierbij is er sprake van afhankelijkheid, een abnormale geestestoestand of onervarenheid.

Voor een geslaagd beroep op dit wilsgebrek moet verder ook aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • De wederpartij was op de hoogte van de bijzondere omstandigheid;
 • De wederpartij begreep of had moeten begrijpen dat u kwetsbaar was door die omstandigheid.

Dwaling

Dwaling lijkt op het hiervoor besproken wilsgebrek bedrog. Moeilijkheid bij bedrog is echter vaak dat het lastig is te bewijzen dat de wederpartij de onjuiste voorstelling van zaken opzettelijk heeft gecreëerd. Bij dwaling hoeft u die opzet niet te bewijzen.

Evenals bij bedrog, geldt bij dwaling dat er een onjuiste voorstelling van zaken moet zijn geweest. Dit kan komen door de volgende omstandigheden:

 • De wederpartij heeft een inlichting gedaan (met een voor u onjuiste voorstelling van zaken tot gevolg);
 • De wederpartij heeft (belangrijke) informatie verzwegen, die zij kende/behoorde te kennen;
 • De wederpartij is van dezelfde onjuiste voorstelling van zaken als u uitgegaan (= wederzijdse dwaling).

Causaal verband

Bij alle 4 de genoemde wilsgebreken moet er sprake zijn van een oorzakelijk verband met de sluiting van de overeenkomst. Oftewel: als er geen sprake zou zijn geweest van het wilsgebrek, dan zou de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zijn gesloten.

Hoe te vernietigen?

Vernietiging is één van de manieren om een overeenkomst te beëindigen/ongedaan te maken. Dit kan door middel van een buitengerechtelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief) of een gerechtelijke uitspraak (bij vordering van vernietiging in een gerechtelijke procedure). Omdat de vernietiging terugwerkende kracht heeft, is het gevolg ervan dat de situatie – voor zover mogelijk – wordt teruggedraaid naar de situatie vóór het sluiten van de overeenkomst. Geld moet dus worden terugbetaald en zaken moeten worden teruggegeven.

Juridisch advies nodig voor vernietiging van een overeenkomst bij wilsgebreken?

Een advocaat van RST Advocaten in Breda geeft u graag uitleg en juridisch advies over of er sprake is (geweest) van een wilsgebrek. En zo ja, over of uw overeenkomst daarmee vernietigd kan worden. Wij kunnen u zowel minnelijk alsook in een gerechtelijke procedure bijstaan. Neem vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

 

Ook interessant

 • RST bedrijfsscan
 • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This