Algemene voorwaarden: wat moet ik hierover weten?

Het hebben van algemene voorwaarden is één. Maar zijn uw algemene voorwaarden ook afgestemd op uw onderneming? En gebruikt u uw algemene voorwaarden op de juiste manier? Hanteert u uw algemene voorwaarden niet op de juiste manier, dan loopt u het risico dat uw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Een risico dat u niet wilt lopen. Een advocaat van RST advocaten kan u juridisch advies geven over algemene voorwaarden of algemene voorwaarden voor u opstellen.

 

De verschillende aspecten van algemene voorwaarden

Om te beginnen is het goed om stil te staan bij de inhoud van uw algemene voorwaarden. Wat kan er in de algemene voorwaarden geregeld worden en welke bedingen zijn nu echt van belang voor uw onderneming of binnen uw branche? Als de inhoud klopt, dan kunnen we met u gaan kijken of u de algemene voorwaarden ook op de juiste wijze gebruikt. Een van onze ondernemingsrechtadvocaten kan u hierover adviseren.

 

Inhoud van de algemene voorwaarden

De naam zegt het al, de algemene voorwaarden regelen algemene zaken, eigenlijk de randvoorwaarden. In de algemene voorwaarden moeten geen zaken worden vastgelegd die zien op de kern van de overeenkomst die u sluit. Veel ondernemers vallen terug op “standaard” algemene voorwaarden die bijvoorbeeld ter beschikking worden gesteld door een branchevereniging. Deze algemene voorwaarden zijn echter niet afgestemd op uw onderneming, zodat ze mogelijk niet al uw risico’s afdekken. Bovendien kunnen deze standaard voorwaarden belangrijke bedingen missen die u kunnen helpen bij een geschil met uw klant bij wanprestatie.

 

Grijze en zwarte lijst

Algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de klant. U kunt dus niet zomaar wettelijke regels aan de kant zetten of ieder risico uitsluiten. De wet kent de zogenaamde grijze en zwarte lijst, waarop bedingen staan die als onredelijk bezwarend aangemerkt moeten worden. Met name consumenten en kleine ondernemingen kunnen een beroep doen op deze lijsten. Het gevolg van het gebruik van onredelijk bezwarende bedingen is dat uw klant een beroep kan doen op vernietiging van dit beding.

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunnen alleen worden gebruikt als deze ook van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst met uw klant. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door op de offertes en in de overeenkomst op te nemen dat op de overeenkomst uw algemene voorwaarden van toepassing zijn. Hierbij is het van belang om duidelijk aan te geven om welke versie van de algemene voorwaarden het gaat. Benoem dus goed de titel en versie van de voorwaarden die u wilt gebruiken.

 

Ter hand stellen van de algemene voorwaarden

Uw klant moet redelijkerwijs de mogelijkheid zijn geboden om van uw algemene voorwaarden kennis te nemen. Het uitgangspunt is dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld moeten worden. Soms is het niet mogelijk de algemene voorwaarden ter hand te stellen. In dat geval kan het voldoende zijn om aan de klant bekend te maken waar de algemene voorwaarden gedeponeerd zijn en dat deze op verzoek toegezonden zullen worden. Voor overeenkomsten die via elektronische weg tot stand komen geldt dat de algemene voorwaarden ook digitaal ter hand gesteld kunnen worden, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de klant deze kan opslaan. De advocaten van RST advocaten kunnen u juridisch advies geven over wat voor u de beste wijze van terhandstelling van uw algemene voorwaarden is.

 

Gevolgen niet juist ter hand stellen algemene voorwaarden

Worden de algemene voorwaarden niet op de juiste manier ter hand gesteld, dan leidt dit tot vernietigbaarheid van de bedingen in de algemene voorwaarden. Uw klant kan dan bedingen waarop u zich beroept vernietigen, zodat het beding geen werking meer heeft.

 

Advocaat nodig bij het opstellen of beoordelen van uw algemene voorwaarden?

 

Een advocaat van het team ondernemingsrecht van RST advocaten in Breda heeft jarenlange ervaring in het voeren van procedures voor en het geven van juridisch advies aan bedrijven en particulieren. Ons team is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, of het nu gaat om het opstellen van algemene voorwaarden op maat of juridisch advies over algemene voorwaarden, zij zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen, bieden scherpe tarieven en zorgen voor rust in de tent. Neem vrijblijvend contact met ons voor advies.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This