Hoe wordt executoriaal beslag gelegd?

Een executoriaal beslag kan alleen worden gelegd als u een veroordelend vonnis heeft gekregen of als u een notariële akte heeft die ten uitvoer kan worden gelegd. Zo’n notariële akte is dan in een bepaalde vorm opgemaakt. Een hypotheekakte is daar een voorbeeld van. Voor executoriaal beslag dient het vonnis of de notariële akte naar de deurwaarder te worden gestuurd, die dan het executoriaal beslag legt. Had u al eerder conservatoir beslag gelegd, dan laat onze advocaat het veroordelend vonnis betekenen aan uw schuldenaar, waardoor het beslag executoriaal wordt. Daarna kan tot executie worden overgegaan.

 

Waarop is executoriale beslaglegging mogelijk?

Beslaglegging is op veel goederen mogelijk, bijvoorbeeld:

  • beslaglegging op onroerend goed zoals een woning;
  • beslaglegging op loon (loonbeslag);
  • beslaglegging op debiteuren en vorderingen;
  • beslaglegging op roerende zaken als auto’s, bedrijfsmiddelen, voorraad en inventaris;
  • beslaglegging op bankrekeningen;
  • beslaglegging op aandelen

 

 

Wat als er meerdere beslagleggers zijn?

Tussen schuldeisers geldt dat er een rangorde geldt. In beginsel zijn alle schuldeisers gelijk, tenzij er een wettelijke voorrang geldt. Pandrecht en hypotheekrecht zijn daar voorbeelden van. Schuldeisers met voorrang gaan voor andere schuldeisers. Schuldeisers van gelijke rang delen de opbrengst van het beslagen object naar rato van hun vordering. Bij een geschil over de rangorde kan en rangregeling worden gevraagd bij de rechtbank.

 

Faillissementsaanvraag als alternatief voor executie

In plaats van een langlopende procedure gekoppeld met een beslaglegging, kunt u ook kiezen voor een snelle en goedkopere wijze van incasso, namelijk een faillissementsaanvraag van uw schuldenaar. Dan moet wel sprake zijn van een harde vordering die niet goed betwistbaar zal zijn. Ook moet u kunnen aantonen dat op z’n minst nog één andere schuldeiser onbetaald wordt gelaten. Die schuldeiser hoeft niet actief mee te werken aan uw faillissementsaanvraag of daar toestemming voor te geven. Het aanvragen van faillissement van uw schuldeiser is een alles of niets incassowijze die vaak resultaat heeft en slechts enkele weken in beslag neemt.

 

Juridische hulp van een advocaat bij beslaglegging

Indien u vragen heeft over beslaglegging, executie of een rangregeling, neem dan gerust contact op met een advocaat van onze sectie ondernemingsrecht. Onze advocaat geeft u juridisch advies over hetgeen waarop u beslag kunt leggen en wat daarvoor nodig is. Ook kan juridische bijstand worden verleend bij de incasso. Wilt u een en ander graag onder een kopje koffie op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, bel ons dan gerust.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This