Welke zorgplicht heeft een bank?

Heeft u een financiering bij de bank en kunt u dit krediet niet meer voldoen? Heeft u een beleggingsproduct afgesloten dat tegenvalt? Dreigt de bank met opzegging van uw krediet? Dan is het goed om na te gaan of de bank wel aan haar zorgplicht heeft voldaan. Een ondernemingsrechtadvocaat van ons kantoor kan u adviseren over een zorgplichtschending van de bank. Wat de zorgplicht van de bank inhoudt en waaraan een bank moet voldoen leest u hier.

 

Zorgplicht bank

Als opdrachtnemer heeft een bank altijd een algemene zorgplicht te vervullen. Daarnaast brengt de maatschappelijke functie van een bank met zich mee dat zij een bijzondere zorgplicht heeft richting haar klanten bij het verstrekken van financiële producten en gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Op grond van de bijzondere zorgplicht moet een bank consumenten en (soms) ondernemers beschermen tegen de risico’s van bepaalde financiële producten. In die situatie moeten  banken er op toezien dat:

  • de klant niet te lichtvaardig beslissingen neemt;
  • de klant de uit de overeenkomst met de bank voortvloeiende verplichtingen kan nakomen, nu en in de toekomst;
  • de klant zich in voldoende mate bewust is van de gevolgen, risico’s en de consequenties van de met de bank te maken afspraken.

Op de bank rust een onderzoeksplicht, op grond waarvan de bank moet beoordelen of een klant de verplichtingen van een financiering of beleggingsproduct kan nakomen. In sommige gevallen is de bank verplicht om financiering te weigeren.

 

Omvang zorgplicht

De omvang van de zorgplicht van de bank is afhankelijk van het financiële product dat u afneemt. Daarbij kunnen ook andere omstandigheden een rol spelen bij de vaststelling van de omvang van de zorgplicht van de bank. Een ondernemingsrechtadvocaat van RST advocaten kan u juridisch advies geven over de zorgplicht van de bank en beoordelen of u een vordering tegen de bank kunt instellen.

 

Onrechtmatige daad van de bank

Schendt een bank haar zorgplicht, dan kan de bank op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk zijn voor de schade die u lijdt. Van belang daarbij is dat uw schade een gevolg is van de zorgplichtschending van de bank.

 

Zorgplicht bij opzegging krediet

Een bank kan ook een (bijzondere) zorgplicht hebben bij opzegging van krediet of financiering. Dreigt een bank uw krediet op te zeggen? Een van de advocaten ondernemingsrecht van ons kantoor kan u juridisch advies geven over de zorgplicht van de bank bij de opzegging van financiering.

 

Juridisch advies bij zorgplichtschending door de bank

Heeft u een geschil met de bank? Lijdt u schade en twijfelt u of de bank haar zorgplicht heeft geschonden? Een van onze advocaten ondernemingsrecht geeft u graag juridisch advies over zorgplichtschending door de bank. Zij hebben ervaring met het voeren van procedures tegen banken en kunnen u adviseren over de kansen en risico’s bij een aansprakelijkheidsprocedure. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!

 

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This