Aansprakelijkheid aannemer

De aansprakelijkheid van de aannemer zolang De Wet Kwaliteitsborging niet van kracht is

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt gefaseerd van toepassing vanaf 1 januari 2024. Deze wet stelt de oplevering in een ander daglicht. De Wkb versterkt namelijk de positie van opdrachtgevers van bouwprojecten door wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van overgangsrecht zal echter in geval van overeenkomsten die voor 1/1/2024 zijn gesloten, voor onder meer gebreken na oplevering, het oude recht blijven gelden. Bij het oude recht was het uitgangspunt dat de aannemer voor de oplevering van bijv. een woonhuis, bedrijfsruimte appartementencomplex aansprakelijk is en daarna de opdrachtgever.

 

Aannemer aansprakelijk voor gebreken genoemd in proces verbaal van oplevering

RST advocaten staat u graag bij om dit te beoordelen en zo nodig bij vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

 

Aannemer aansprakelijk voor gebreken die niet in proces verbaal van oplevering zijn genoemd

Zijn er verborgen gebreken, ernstige gebreken of technische afwijkingen dan kan de aannemer ook na oplevering aansprakelijk zijn. Als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen van toepassing is, dan geldt dit in beginsel voor alle gebreken; ook na oplevering, tenzij de aannemer bewijst dat die gebreken niet aan hem/haar zijn te wijten. RST advocaten adviseert u daar graag over.

 

Aannemer aansprakelijk als er niet tijdig is opgeleverd

Mocht er niet tijdig zijn opgeleverd dan kan onder omstandigheden aanspraak bestaan op schadevergoeding of korting. Ook een boete kan om de hoek komen kijken, bijvoorbeeld als het aantal overeengekomen werkbare werkdagen is overschreden. RST advocaten beoordeelt dit graag voor u.

 

Voorwaarden aansprakelijkheid aannemer

Aspecten die hierbij van belang zijn, zijn onder meer:

  • Tijdig melden van het gebrek; en
  • bewaken van verval- en verjaringstermijnen. Er kunnen verschillende verjaringstermijnen zijn die gelijktijdig lopen van onder meer 2 en 5 jaar;
  • veelal recht op herstel en de wijze van herstel;

Voor het nemen van de juiste en tijdige juridische stappen staat RST advocaten u graag bij.

 

Juridische bijstand aansprakelijkheid aannemer

Heeft u te maken met te late oplevering, overschrijving werkbare werkdagen, gebreken na nieuwbouw, gebreken na oplevering, wilt u weten welke termijnen u dient te bewaken? Een gespecialiseerde advocaat van onze sectie Vastgoed kan u hierover juridisch advies geven, is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure.

Bij vragen over de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken bij nieuwbouw/verbouwing kunt u contact opnemen met één van onze advocaten Vastgoedrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This