Hoe mag een appartementsrecht gebruikt worden? Wat is de bestemming op grond van de akte van splitsing?

Welk soort gebruik van een appartementsrecht binnen een VvE is toegestaan, is niet altijd duidelijk voor eigenaars van appartementsrechten. In de splitsingsakte kan het appartementsrecht bestemd zijn tot woonruimte, bedrijfsruimte of meer specifiek, zoals bijvoorbeeld horeca, kinderdagverblijf, etc.

Regelmatig vragen leden zich af of in een appartementsrecht met de bestemming wonen ook een bedrijf mag worden uitgeoefend. Dit is afhankelijk van de rechten en plichten die volgen uit de akte van splitsing. Voorkom problemen met de eigenaar of VvE. Voorkom dat er strijdig gebruik is met de splitsingsakte en win tijdig advies in bij de in appartementsrecht gespecialiseerde advocaten van RST advocaten te Breda.

 

Toestemming van de vergadering van eigenaars?

Met toestemming van de vergadering van eigenaars kan veelal op grond van de akte van splitsing afwijkend gebruik worden toegestaan, voor zover tijdelijk en voor herstel vatbaar en veelal wordt aangenomen dat uitsluitend persoonlijk gebruik vereist is. Indien verder bij de verlening van de toestemming is aangegeven dat de toestemming weer kan worden ingetrokken, dan kan die toestemming weer ongedaan gemaakt worden.

 

Uitleg van de akte van splitsing in relatie tot een bestemmingsplan

De beoordeling hangt en staat met de uitleg van de akte van splitsing.

Voor de uitleg van die akte zijn alleen de splitsingsstukken van belang. Het bestemmingplan van de gemeente; de ruimtelijke plannen en het bestemmingsplan speelt daarbij geen rol. De bestuursrechtelijke bestemming is voor de relatie van de eigenaar met de gemeente van belang. Daarnaast dient de appartementseigenaar zich te houden aan de rechten en plichten die volgen uit de akte van splitsing. Op de beoordeling daarvan is een al verleende omgevingsvergunning niet van invloed. Terecht nu immers het aan de gezamenlijke eigenaars is een beslissing over hun gezamenlijk eigendom te geven. Het gebruik is daarvan een essentieel onderdeel. Dit beïnvloedt het gebruiksgenot van de gezamenlijke eigenaars.

 

Bestemming en ingebruikgeving aan derden

Bij verhuur van het appartementsrecht naast het eigen gebruik en zonder eigen gebruik is het van belang de bestemming strikt na te leven. Lees hier meer over onder ingebruikgeving aan een derde van het appartementsrecht.

 

Tip! Airbnb

Lees over Airbnb en de akte van splitsing het artikel op VvErecht.nl van Yvonne van Ballegooijen een van de advocaten van RST advocaten te Breda. Bij vragen daarover kunnen wij u op maat adviseren.

 

Juridisch advies over de bestemming van een appartementsrecht

In de praktijk is er veel onduidelijkheid over de wijze waarop het appartementsrecht mag worden gebruikt. Om problemen te voorkomen is het goed om advies in te winnen. Wendt u zich voor deskundig advies tot RST advocaten (contact) te Breda.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This