Splitsingsakte

Wat is een akte van splitsing?

De akte van splitsing is een notarieel document dat de basis is van de vereniging van eigenaars (VvE). Met de akte van splitsing wordt een onroerende zaak (vaak de grond met het gebouw) gesplitst in appartementsrechten. Hierdoor ontstaan de appartementen en worden de privé-gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten omschreven. Ook wordt in de akte van splitsing de Vereniging van Eigenaars (VvE) opgericht. Het vormt hét basisdocument voor de VvE.

 

Splitsingstekening

Aan de akte van splitsing wordt een splitsingstekening gehecht, waaruit ook de gemeenschappelijke gedeelten en privé-gedeelten blijken. Die splitsingstekening dient te voldoen aan de wettelijke eisen zoals die uit de Kadasterwet blijken. Zo moeten de privé-gedeelten met vette lijnen en nummering zijn aangegeven. De andere ruimtes zijn dan de gemeenschappelijke gedeelten.

 

Reglement van splitsing

In de splitsingsakte wordt een reglement van splitsing opgenomen. Vaak wordt daarvoor verwezen naar modelreglementen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, met aanvullingen en wijzigingen opgenomen in de splitsingsakte. Bepalend voor de rechten en plichten is dit toepasselijk verklaarde modelreglement met wijzigingen en aanvullingen. Een later opgesteld modelreglement heeft geen invloed op al bestaande splitsingen!

 

Inhoud reglement van splitsing

  • In het reglement van splitsing wordt onder andere geregeld:
  • in welke verhouding de appartementseigenaren gerechtigd zijn in de gemeenschap;
  • in welke verhouding ze moeten bijdragen in de gemeenschappelijke schulden en kosten;
  • wat tot die gemeenschappelijke schulden en kosten behoort;
  • de wijze van vaststellen van vaststellen van begrotingen, exploitatierekeningen en de periodieke bijdragen;
  • regels over het gebruik en onderhoud van privégedeelten en gemeenschappelijke gedeelten;

 

 

Uitleg splitsingsakte

De splitsingsakte met daarin de splitsingstekening en het reglement van splitsing moet objectief worden uitgelegd. Dit betekent dat de inhoud niet naar de bedoeling van partijen (van bijvoorbeeld de leden) moet worden uitgelegd, maar dat doorslaggevend is de tekst van de akte van splitsing en de splitsingstekening. De splitsingstekening en het reglement van splitsing zijn even belangrijk voor deze uitleg. Eventuele andere stukken dan deze splitsingsstukken (zoals verkoopbrochures) spelen bij deze uitleg geen rol omdat die niet staan ingeschreven in de openbare registers en derden (bijvoorbeeld mogelijke kopers of hypotheekhouders) kunnen die ook niet inzien. Pas als er strijd is tussen de splitsingsstukken wordt de feitelijke situatie ter plaatse belangrijk voor deze uitleg.

 

Juridisch advies of procedure bij de splitsingsakte

RST advocaten te Breda ontzorgt u graag met goede juridische adviezen en bijstand in procedures bij de uitleg van de splitsingsakte en/ of het wijzigen van de splitsingsakte. Voorkom dat u de splitsingsakte verkeerd uitlegt of dat er nietige of vernietigbare besluiten worden genomen. Maak een afspraak met een advocaat voor juridisch advies over appartementsrecht. Een telefoontje 076-5220511 kan natuurlijk ook!

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This