Gemeenschappelijke gedeelten en zaken versus privé gedeelten

Wat is gemeenschappelijk of wat is privé?

Is die leiding nu wel of niet gemeenschappelijk? Zijn de kozijnen binnen de VvE privé of gemeenschappelijk? Mag ik het dak gebruiken als dakterras? Wat betekent ‘uitsluitend ten dienste aan’ ? Of wat betekent ‘schade van betekenis’? Kortom: zijn die zaken nu gemeenschappelijk of privé? Alles valt of staat met de inhoud en de uitleg van de splitsingsakte. Een advocaat appartementsrecht van RST advocaten kan uw VvE hierover adviseren. In dit artikel leggen we kort de verschillen uit.

 

Gemeenschappelijke gedeelten en zaken

Gemeenschappelijke gedeelten zijn de delen van het gebouw die niet als afzonderlijk gebruiksrecht in appartementsrechten gesplitst zijn. Alles wat dus niet tot de privé gedeelten hoort, valt in de gemeenschap. Gemeenschappelijke zaken zijn zaken die bestemd zijn om door eigenaars of een groep van eigenaars gebruikt te worden. Deze begripsbepalingen vindt men ook terug in de modelreglementen. Alle appartementseigenaars hebben hier dus het gemeenschappelijke eigendom van.

 

Privé gedeelten

Privé gedeelten zijn die gedeelten van het gebouw die door de akte van splitsing zijn gesplitst in afzonderlijke gebruiksrechten. In de splitsingstekening zijn deze gedeelten vet omlijnd en met nummers aangegeven. Alleen de appartementseigenaar heeft toegang tot de privé gedeelten en mag zelf bepalen hoe hij/zij dit gebruikt, zolang dit maar in overeenstemming is met de splitsingsakte.

 

Twijfel over gemeenschappelijk of privé?

Of een zaak tot de gemeenschappelijke of privé gedeelten hoort, is van belang, omdat vaak op grond daarvan de VvE (en dus alle eigenaars via hun bijdrage) of de privé eigenaar, de kosten van onderhoud, herstel en vervanging daarvan draagt. Op het moment dat er twijfel is binnen de VvE, staat in veel modelreglementen opgenomen dat de vergadering daar dan een besluit over kan nemen. Dit twijfelartikel is echter op grond van vaste rechtspraak een dode letter geworden en men moet het doen met een objectieve uitleg van de akte van splitsing.

 

Advies van advocaat appartementsrecht bij geschil over de uitleg van gemeenschappelijke en privé gedeelten

RST advocaten te Breda ontzorgt u graag met goede juridische adviezen en bijstand in procedures bij de vraag of bepaalde gedeelten of zaken nu gemeenschappelijk of privé zijn. Zij helpen u bij de uitleg van de splitsingsakte. Voorkom dat u de splitsingsakte verkeerd uitlegt of dat er nietige besluiten worden genomen. Voorkom verrassingen en neem contact op met één van onze appartementsrecht specialisten.  Een telefoontje 076-5220511 kan natuurlijk ook!

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This