Appartementsrechten

Wat is een appartementsrecht?

De appartementseigenaar is gerechtigde van een appartementsrecht. Appartementsrechten zijn een bijzondere vorm van ‘eigendom’. De appartementseigenaar heeft met de andere eigenaars het gezamenlijke eigendom of beperkt recht van het gebouw volgens de verhouding zoals die is geregeld in de akte van splitsing. Daarnaast heeft een appartementseigenaar de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van zijn privé-gedeelte. Dat privé-gedeelte vormt zijn appartement. Het appartementsrecht is dus een exclusief gebruiksrecht binnen het gesplitste gebouw.

 

Lidmaatschap VvE

De appartementseigenaar is van rechtswege lid van de VvE. Dit betekent dat de appartementseigenaar verplicht lid is van de Vereniging van eigenaars en daarin geen keuze heeft. Dit lidmaatschap eindigt pas bij verkoop van het appartementsrecht en is niet opzegbaar. Door zijn lidmaatschap moet de appartementseigenaar bijdragen in de gezamenlijke schulden en kosten, maar ook heeft hij stemrecht in de vergadering van eigenaars. De verdere rechten en plichten blijken uit de akte van splitsing.

 

Omvang appartementsrecht

Binnen de VvE kan er discussie bestaan wat wel en niet tot het appartementsrecht hoort. Uit de splitsingsakte blijkt wat wel en niet onder het appartementsrecht valt. Vaak is er onenigheid over wat er tot de gemeenschappelijke- en privé gedeelten behoort. Dit kan niet worden geregeld via een vergaderbesluit ook al staat er in het reglement opgenomen dat bij twijfel de vergadering beslist. Als men binnen de VvE de omvang van de appartementsrechten wil veranderen door bijvoorbeeld een gemeenschappelijk dakterras bij een privé-gedeelte te betrekken, zal de splitsingsakte moeten worden gewijzigd. Andere optie is dat de vergadering toestemming verleent om gemeenschappelijke gedeelte tijdelijk te gebruiken.

 

Juridisch advies of procedure bij appartementsrechten

Een advocaat gespecialiseerd in het appartementsrecht kunnen adviseren over de omvang van appartementsrechten waarbij de uitleg van de splitsingsakte een belangrijke rol speelt. Ook kunnen zij adviseren en procederen over het in gebruik geven van gemeenschappelijke gedeelten of het wijzigen van de splitsingsakte. Daarnaast kan een advocaat de VvE ook bijstaan als een eigenaar beweert dat hij door verjaring eigenaar is geworden van een bepaald gemeenschappelijke gedeelte. Neem contact op via het contactformulier. Een telefoontje kan natuurlijk ook!

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This