Procedure tot instandhouding van het in appartementsrechten gesplitst gebouw

U stelt vast dat het gebouw afwijkt van de splitsingstekening. Win dan deskundig advies van een advocaat in op welke wijze u herstel in de vorige toestand kunt vorderen dan wel op welke wijze de akte van splitsing eventueel kan worden gewijzigd. De advocaten van RST advocaten kunnen u hierover juridisch adviseren en zo nodig een procedure voeren tot instandhouding van het gebouw.

 

Onrechtmatige verbouwingen

Eigenaren zijn aan elkaar verplicht het gebouw in stand te houden.

In de praktijk wordt echter het gebouw of de inrichting van het gebouw regelmatig aangepast door de leden van de VvE. Voor deze aanpassingen is toestemming van de vergadering van eigenaars noodzakelijk indien dit bijvoorbeeld het architectonisch uiterlijk wijzigt. Denk aan de volgende situaties:

  • het bouwen van een serre in een tuin die tot het privé gedeelte van een appartementseigenaar behoort
  • het aanbrengen van een dakkapel.

 

Mogelijke maatregelen bij onrechtmatige verbouwingen

Indien wijzigingen in strijd met de splitsingsakte zijn aangebracht, dan zijn deze wijzigingen onrechtmatig. In dat geval:

  • indien volstaan kan worden met toestemming van de vergadering van eigenaars, geprobeerd kan worden achteraf toestemming te verkrijgen; en kan bij onthouden van de toestemming onderzocht worden of een vervangende machtiging kan worden verkregen;
  • indien wijziging van de akte van splitsing noodzakelijk is: kan onderzocht worden of tot wijziging van de akte van splitsing kan worden gekomen; of
  • kan er voor worden gekozen te verzoeken de onrechtmatig aangebrachte wijzigingen ongedaan te maken.

 

Procedure tot herstel in de vorige toestand

Mocht gekozen worden voor ongedaanmaking van de onrechtmatig aangebrachte wijzigingen, dan kan met een dagvaarding een vordering worden ingesteld bij de rechtbank tot herstel in de vorige toestand.

Voor het instellen van de procedure is wel een machtiging van de vergadering nodig. Soms voor het voeren van verweer ook; dit blijkt uit het splitsingsreglement.

Indien deze vordering na een onredelijke lange termijn is ingesteld kan de vordering worden afgewezen.

 

Aanhouding bij bevel tot wijziging akte van splitsing

Een rechter kan ook de procedure aanhouden indien er sprake is van een verzoek tot geven van een bevel tot wijziging van de akte van splitsing op grond van artikel 5:144 BW, althans dat bij:

  1. de bouw of inrichting van het gebouw dan wel de inrichting of aanduiding van de grond niet (meer) beantwoord aan de omschrijving in de akte van splitsing;
  2. de splitsing binnen een periode van drie jaar te rekenen van de dag van inschrijving niet is voltooid;
  3. alle appartementseigenaren zich bij een overeenkomst op de wijziging of opheffing hebben verbonden.

 

Voor het instellen van de procedure is wel een machtiging van de vergadering nodig. Soms voor het voeren van verweer ook. Dit blijkt uit het splitsingsreglement.

 

Juridisch advies of procedure bij onrechtmatige wijzigingen

Win advies in over de te nemen stappen bij onrechtmatig aangebrachte wijzigingen en maak een afspraak met een advocaat voor juridisch advies over appartementsrecht. Mocht een procedure noodzakelijk zijn, laat u dan bijstaan door RST advocaten bij een vordering tot herstel in de vorige toestand voor het maximale resultaat. Ook kan een advocaat een kort geding voeren om op korte termijn onrechtmatig aangebrachte wijzigingen te voorkomen of ongedaan te maken.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This