Ontslag bij disfunctioneren

Kan ik mijn werknemer ontslaan op grond van disfunctioneren?

Disfunctioneren is een veel gebruikte ontslaggrond. Een geslaagd beroep op deze ontslaggrond is alleen niet zo eenvoudig. Als werkgever moet je immers een goed opgebouwd dossier hebben tegen de desbetreffende werknemer. Daarnaast moet de werknemer een eerlijke kans krijgen om gedurende een bepaalde periode zijn of haar functioneren aan de hand van concrete punten te verbeteren. Ook moet een werkgever onderzoeken of herplaatsing in een andere functie binnen zijn bedrijf mogelijk is. Ontslag moet het uiterste middel moet zijn.

Checklist disfunctioneren

Voor een geslaagd beroep op disfunctioneren is het van belang dat een werkgever aannemelijk maakt waarom de werknemer ongeschikt is voor de functie. Om disfunctioneren van een werknemer aannemelijk te kunnen maken, zijn in ieder geval de volgende punten van belang:

 • Werknemer is ongeschikt voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden
  Of een werknemer daadwerkelijk ongeschikt is, moet worden bepaald aan de hand van de overeengekomen functie-eisen (vaak onderdeel van de arbeidsovereenkomst). Loop deze eisen na en bepaal op welk(e) punt(en) de werknemer niet voldoet. Bepaal ook op grond van welke feiten en omstandigheden de werknemer niet aan deze eisen voldoet.
 • Werknemer is tijdig over zijn ongeschiktheid geïnformeerd en heeft voldoende kansen gekregen om zich te verbeteren
  Op het moment dat een werkgever heeft vastgesteld dat een werknemer niet aan zijn of haar functie-eisen voldoet, is het van belang dat de werknemer hierover wordt geïnformeerd. Maak samen een plan van aanpak voor een bepaalde periode en evalueer dit tussentijds. Een werknemer moet immers wel de kans krijgen om zijn of haar functioneren te verbeteren. Let ook op dat de ongeschiktheid van werknemer niet het gevolg mag zijn van onvoldoende scholing van de werkgever.
 • Werknemer kan niet binnen een redelijke termijn in een andere passende functie binnen de onderneming worden herplaatst
  Wanneer een werkgever tot de conclusie komt dat er geen verbetering zit in het functioneren van de werknemer, moet gekeken worden of de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie binnen de organisatie kan worden herplaatst (al dan niet met behulp van scholing). Daarnaast kan worden gekeken of herplaatsing wel in de rede ligt. Dit hoeft niet het geval te zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie.
 • U heeft een goed opgebouwd dossier?
  Voor een goed opgebouwd dossier is van belang dat diverse schriftelijke stukken beschikbaar zijn waaruit de tekortkomingen van de werknemer blijken en dat werknemer hier diverse keren op is gewezen. Hierbij kan worden gedacht aan alle relevante (schriftelijke) communicatie met werknemer die zien op onder andere de gemaakte fouten, stelselmatig te laat zijn etc. Het is verder aan te raden om na ieder gesprek een gespreksverslag op te stellen die ook naar de werknemer wordt gestuurd.

 

Is ontslag op grond van disfunctioneren mogelijk?

Disfunctioneren is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Bent u van mening dat sprake is van disfunctioneren van uw werknemer en wilt u overgaan tot ontslag? Er zijn verschillende opties mogelijk. Zo kan er een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden plaatsvinden door het opstellen en tekenen van een beëindigingsovereenkomst. Ook kan de kantonrechter worden verzocht om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Laat u zich tijdig informeren door een advocaat Arbeidsrecht. RST advocaten in Breda denkt graag met u mee.

Arbeidsrecht advocaat in Breda bij disfunctioneren

Een geschil met uw werkgever of werknemer? Dan bent u bij RST advocaten in Breda aan het juiste adres. Door onze ruime kennis en ervaring zijn wij de juiste sparringspartner bij diverse geschillen die zich voordoen op de werkvloer. Onze arbeidsrecht advocaat Janneke Klompmakers is sterk betrokken bij de zaken van haar cliënten. Heeft u juridisch advies over Arbeidsrecht nodig, neem dan snel contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek onder het genot van een kopje koffie (of thee). Wij bespreken uw vraag met u, stellen een advies op en procederen waar dit nodig is. Zo werken we samen aan de meest efficiënte en praktische oplossing voor u. En zorgen weer voor rust in de tent.

 

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This