Ik ben het niet eens met de verkoop door de vereffenaar van een nalatenschap

Een vereffenaar in een nalatenschap dient de goederen van de nalatenschap te beheren en deze te gelde te maken voor zover dat nodig is om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Wat hij verkoopt en hoe en voor welke prijs hij verkoopt dient de vereffenaar zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen te doen. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop door de vereffenaar van een nalatenschap? Een gespecialiseerde advocaat van ons kantoor kan u juridisch advies geven hoe te handelen als u het niet eens bent met de vereffenaar.

 

Bezwaar maken tegen een voorgenomen verkoop door de vereffenaar van een nalatenschap

U kunt een geschil met de vereffenaar van een nalatenschap hebben als u het bijvoorbeeld niet eens bent met de wijze waarop de vereffenaar goederen die in de erfenis vallen wil verkopen. Dan dient de vereffenaar u in de gelegenheid te stellen de kantonrechter om een beslissing te vragen.

 

Wie kan bezwaar maken tegen het te gelde maken van een goed door de vereffenaar?

Een schuldeiser die een goed uit de erfenis te vorderen heeft of een erfgenaam, vruchtgebruiker of legataris kan bezwaar maken tegen een door de vereffenaar van een nalatenschap voorgenomen te gelde making of verkoop. Denk bij een schuldeiser aan een goed dat aan die schuldeiser is verkocht maar nog niet is geleverd, of aan een goed dat aan iemand is gelegateerd.

 

Heb ik een advocaat nodig om bezwaar te maken tegen een verkoop door de vereffenaar?

U heeft geen advocaat nodig om middels bezwaar op te komen tegen het handelen van de vereffenaar bij de keuze of wijze van verkoop van goederen van de nalatenschap. Maar het is wel verstandig een gespecialiseerde advocaat van ons kantoor om juridisch advies te vragen of het zinvol is om bezwaar te maken tegen een verkoop van goederen uit de erfenis door de vereffenaar van een nalatenschap. De vereffenaar heeft een grote vrijheid en u heeft maar één kans om succesvol bezwaar te maken bij de kantonrechter. Er is namelijk geen hoger beroep mogelijk. Het is dus verstandig het bezwaar door een gespecialiseerde advocaat op te laten maken en in te laten dienen. U moet met goede argumenten komen.

 

Redenen om bezwaar te maken tegen een voorgenomen tegeldemaking door de vereffenaar?

Er zijn talloze redenen denkbaar om bezwaar te maken tegen een door de vereffenaar van een nalatenschap voorgenomen verkoop van goederen uit de erfenis. Maar meestal zal het er op neer komen dat er ook andere goederen van de nalatenschap kunnen worden verkocht om de schulden van de nalatenschap te voldoen en dat u rechten op het te verkopen goed of andere belangen bij behoud van het goed heeft. Het kan ook zijn dat het te gelde maken andere negatieve bijeffecten zal hebben.

 

Juridisch advies van advocaat over voorgenomen te gelde making of verkoop door vereffenaar

Zoekt u juridisch advies of juridische bijstand om op te komen of bezwaar te maken tegen het handelen van een vereffenaar van een nalatenschap? Bent u het niet eens met de manier waarop hij goederen te gelde maakt of met de verkoop van specifieke goederen? Neem vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde advocaat erfrecht van ons advocatenkantoor in Breda om uw kwestie eens onder het genot van een kop koffie te bespreken. Zo nodig kan onze advocaat – die zelf ook ervaring heeft als vereffenaar – een bezwaar voor u indienen bij de kantonrechter.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This