Schuldhulpverlening nodig?

Voor het oplossen van een onoplosbare schuldenlast moet schuldhulpverlening plaatsvinden om te bezien of het mogelijk is om minnelijk met de schuldeisers tot een (buitengerechtelijk) akkoord oftewel betalingsregeling te komen. Deze hulp is óók mogelijk als u een (ex-)ondernemer bent of als u een eigen woning heeft. Voorkom dus dat uw schuldenlast onnodig oploopt en schakel tijdig de hulp in van RST Advocaten in Breda.   

Wanneer schuldhulpverlening nodig?

 • Beslaglegging door schuldeiser(s) (loon/uitkering/inboedel)
 • Uithuiszetting
 • Afsluiting water, gas, elektra
 • Geen uitzicht op oplossing met schuldeisers
 • Restschuld eigen woning
 • Zakelijke schulden uit onderneming (eenmanszaak, vof)

Wie kan een schuldhulpverleningstraject voor u uitvoeren?

Er zijn op grond van de wet meerdere partijen die schuldhulpverlening voor u kunnen uitvoeren. Naast de gemeente (meestal Gemeentelijke Kredietbank) waar u woont, kunt u ook een advocaat of bewindvoerder WSNP benaderen voor het uitvoeren van een schuldhulpverleningstraject.

Andere bevoegde schuldhulpverleners uit artikel 48 Wck (Wet op het consumentenkrediet)

Vaak wordt gedacht dat uitsluitend gemeenten of gemeentelijke instellingen een schuldhulpverleningstraject  voor u kunnen uitvoeren. Dit heeft alles te maken met het feit dat gemeenten sinds 2012 verplicht zijn geworden inwoners met schulden te helpen, hetgeen is vastgelegd in de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Dit betekent echter niet dat uitsluitend de gemeente u verder kan helpen. Omdat het in de praktijk betekent dat de meeste hulpzoekenden in een schuldensituatie zich wenden tot de gemeente, is er vaak sprake van lange wacht- en doorlooptijden. Ter voorkoming van het hierdoor oplopen van uw schuldenlast en het uitstellen van het komen tot een oplossing, is het ook mogelijk andere partijen te benaderen. Bovendien wordt hiermee doorgaans sneller een oplossing bereikt. In artikel 48 Wck staan de volgende bevoegde partijen genoemd:

 • Gemeenten;
 • Gemeentelijke kredietbanken of andere door de gemeenten gehouden instellingen;
 • Advocaten;
 • Bewindvoerders WSNP;
 • Curatoren;
 • Beschermingsbewindvoerders;
 • Registeraccountants


Wat houdt schuldhulpverlening in?

De schuldhulpverlener inventariseert met u alle schulden en is degene die tijdens het schuldhulpverleningstraject met de schuldeisers correspondeert. Als duidelijk is wat de totale schuldenlast is, wordt gekeken en berekend wat op grond van uw inkomen gespaard kan worden voor de schuldeisers. Dat wordt gedaan op grond van een zogenaamde draagkrachtberekening. Aan de hand hiervan wordt aan de schuldeisers een aanbod gedaan om akkoord te gaan met een te sparen bedrag over 3 jaar. Ook bestaat de mogelijkheid om het over 3 jaar berekende bedrag ineens aan de schuldeisers aan te bieden indien een derde partij (familie, vrienden) bijvoorbeeld bereid is dit bedrag beschikbaar te stellen.

Akkoord

Als het met een schuldhulpverleningstraject lukt om met de schuldeisers tot een (buitengerechtelijk) akkoord te komen, kan er gespaard worden en uitbetaald worden aan de schuldeisers. Lukt dit niet, dan kan nog geprobeerd worden om de rechter de schuldeisers te laten ‘dwingen’ akkoord te gaan. We spreken dan van een dwangakkoord. De schuldhulpverlener dient het verzoek voor u in bij de rechtbank.

Betaalbare en snelle schuldhulpverlening?

Het team van RST Advocaten in Breda heeft specialisten in huis op het gebied van schuldhulpverlening en al wat daar bij komt kijken. Oók als u een eigen woning heeft of een (ex-) ondernemer (eenmanszaak/vof) bent (geweest). Wij kijken altijd mee of onze kosten door gefinancierde rechtsbijstand of andere voorzieningen gedekt kunnen worden. Schroom dus niet en neem vrijblijvend contact met ons op voor advies. Onze specialisten Ilja en Isabelle denken graag met u mee om te komen tot een passende oplossing!

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This