Tweetrapsmaking

Soms kom je in testamenten een zogeheten tweetrapsmaking tegen. De erflater heeft dan in zijn testament bijvoorbeeld persoon A tot erfgenaam benoemd (eerste trap) en daarna persoon B (tweede trap). Dit wordt vaak gedaan om familievermogen binnen de familie te houden en/of vanwege fiscale redenen.

Onze gespecialiseerde advocaat erfrecht kan u juridisch advies geven over de tweetrapsmaking (fidei commis (de residuo)) of u bijstaan in rechtszaken waarin de tweetrapsmaking een rol speelt. Hieronder worden alvast enkele termen toegelicht, mogelijke vragen over de tweetrapsmaking besproken.

 

De making

Een making is een erfstelling of een legaat. Bij erfstelling wordt de nalatenschap of een aandeel daarin aan een of meerdere personen nagelaten. Bij een legaat geeft de erflater het recht aan een of meer personen om hetgeen is gelegateerd op te eisen.

Een tweetrapsmaking kan dus zien op een erfstelling of een legaat.

 

De bezwaarder

Bij een tweetrapsmaking in de vorm van een erfstelling, is de bezwaarder de eerste persoon die van de erflater erft. Op het moment dat de bezwaarde, persoon A, overlijdt of op een eerder tijdstip in het testament bepaald, komt het vermaakte toe aan persoon B. Persoon A is dan erfgenaam onder een ontbindende voorwaarde.

 

De verwachter

Bij een tweetrapsmaking in de vorm van een erfstelling, is de verwachter, persoon B, de tweede persoon die van de erflater erft. Die erft dan onder een opschortende voorwaarde. Een wettelijke eis is dan wel dat de verwachter in leven moet zijn op het moment dat de voorwaarde in vervulling gaat.

 

Wat heeft vruchtgebruik met de tweetrapsmaking te maken?

Bij een tweetrapsmaking in de vorm van een erfstelling zijn de bepalingen van vruchtgebruik van overeenkomstige toepassing op de verhouding tussen de bezwaarder en de verwachter.

Dit betekent bijvoorbeeld dat A (de eerste trap) verplicht is het vermaakte te bewaren en in stand te houden, tenzij de erflater hem of haar de bevoegdheid heeft toegekend om de goederen te verteren en onvoorwaardelijk te vervreemden.

Ook betekent dit bijvoorbeeld dat A (de eerste trap) jaarlijks aan de hoofdgerechtigde een ondertekende nauwkeurige opgave te zenden van de goederen die niet meer aanwezig zijn, van de goederen die daarvoor in de plaats zijn gekomen, en van de voordelen die de goederen hebben opgeleverd en die geen vruchten zijn dient te doen.

 

Eigen testament

Met een tweetrapsmaking voorkomt de erflater dat een erfgenaam bijvoorbeeld door het opstellen van een eigen testament zaken die deze van de erflater heeft geërfd doorstoot naar anderen dan de verwachter (B). Zo kan de erflater ervoor zorgen dat familiebezittingen de familie niet verlaat.

 

Verteren, vervreemden en schenken

De erflater heeft de mogelijkheid om bij testament de bevoegdheden tot verteren (opmaken van gelden), vervreemden en schenken op maat te maken. In de praktijk vaak een bron van onenigheid.

Heeft u vragen over tweetrapsmaking of wilt u juridisch advies of juridische bijstand in een geschil over een tweetrapsmaking, neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaat erfrecht om een en ander op ons advocatenkantoor te Breda te bespreken.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This