Verzoekschrift procedure tot verkrijgen van een vervangende machtiging

Toestemming van de VvE of van een eigenaar voor uitvoeren van handelingen veelal noodzakelijk

Voor tal van zaken binnen het gesplitste complex kan zonder medewerking van de VvE geen handelingen worden verricht.

Denk aan:

  • allerlei zaken die aan de gemeenschappelijke gevel of andere gemeenschappelijke zaken moeten worden bevestigd, zoals het plaatsen van rolluiken, aanbrengen van reclame, plaatsen van airco, schotelantenne etc.
  • interne verbouwing die van invloed is op de constructie en/of het architectonisch uiterlijk van het gebouw.
  • de wijze van het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.

De exacte omvang van de handelingen waarvoor de medewerking of toestemming noodzakelijk is blijkt uit de splitsingsakte. De gespecialiseerde advocaten van RST advocaten te Breda adviseren u graag of voor een door een lid gewenste handeling die medewerking/ toestemming noodzakelijk is. Zo kunnen de advocaten te Breda de VvE adviseren wat de VvE kan doen om en eigenaar te verplichten medewerking te verlenen bij herstel van een riolering die alleen via het privé-gedeelte van een eigenaar gerepareerd kan worden. Ook kan het advocatenkantoor een eigenaar adviseren wat hij kan doe als hij geen toestemming krijgt voor de bouw van de dakkapel.

 

Toestemming van een eigenaar nodig

Voor het betreden van een privé-gedeelte voor bijvoorbeeld het herstellen van een lekkage aan een gemeenschappelijke zaak ter plaatse, is toestemming van de eigenaar noodzakelijk. Zonder toestemming is er sprake van huisvredebreuk.

 

Wat als een noodzakelijke toestemming ontbreekt?

Zonder medewerking mogen onder meer de hiervoor bedoelde handelingen niet worden verricht. Hierdoor moet dan eerst van de rechtbank, sector kanton, voor het verrichten van de gewenste handeling een vervangende machtiging zijn verkregen. Dit is alleen anders als het een dringende reparatie betreft, dan kan onder omstandigheden de machtiging achteraf worden verleend. Natuurlijk moet dan wel worden bewezen dat het een dringende reparatie betreft.

 

Verzoekschriftprocedure tot verkrijgen van de vervangende machtiging

Bij de kantonrechter kan een verzoekschrift worden ingediend voor een vervangende machtiging voor verrichten van handelingen. De kantonrechter komt alleen aan de inhoudelijke beoordeling toe als hier een verzoek tot medewerking aan vooraf is gegaan en deze niet is verleend. Vervolgens wordt er inhoudelijk beoordeeld door de kantonrechter of de medewerking of toestemming zonder redelijke grond is geweigerd. Op verzoek wordt door de kantonrechter ook beoordeeld wie in welke verhouding aan de kosten van de te verrichten handelingen moeten bijdragen.

 

Tips voor het voeren van deze procedure

Tip 1.   Als de vergadering van eigenaars het verzoek dient te beoordelen dan dient het verzoek voor de eerst volgende vergadering van eigenaars te worden geagendeerd.
Tip 2:   Leg in de notulen goed vast waarom niet wordt ingestemd met een bepaald verzoek. De onderbouwing zal als toets worden meegenomen.
Tip 3:   Om ontvankelijk te zijn in die procedure blijkt uit de rechtspraak thans dat een procedure tot vernietiging van dat vergaderbesluit tot afwijzing van het verzoek niet noodzakelijk is.
Tip 4:   Voor het instellen van de procedure is wel een machtiging van de vergadering nodig. Soms voor het voeren van verweer ook; dit blijkt uit het splitsingsreglement.

 

Beoordelen van een verzoek om medewerking

Mocht bij een verzoek de toestemming zonder redelijke grond worden onthouden dan wel niet worden gereageerd op het verzoek dan is een verzoeker ontvankelijk in een procedure tot verkrijgen van een vervangende machtiging. Ter voorkoming van een procedure adviseren wij u dan ook te laten beoordelen of een voorgenomen afwijzing van het verzoek een redelijk grond ontbeert en voldoende rekening wordt gehouden met de betrokken belangen.

 

Juridisch advies of procedure bij verkrijgen van medewerking binnen de VvE

Goed om tijdig te beoordelen of medewerking aan een bepaalde handeling van derden binnen de VvE noodzakelijk is. Onze advocaten kunnen u daarin op grond van jarenlange ervaring kundig adviseren en kunnen de slagingskans van een procedure tot verkrijgen van een vervangende machtiging beoordelen. De advocaten te Breda staan u zonodig graag bij in een verzoekschriftprocedure tot verkrijgen van een vervangende machtiging dan wel het voeren van verweer in zo’n procedure voor het best mogelijke resultaat. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This