Verzoekschrift procedure tot vernietiging van een (vergader) besluit

Besluiten van de vergadering van eigenaars

Besluiten van de vergadering van eigenaars zijn alleen rechtsgeldig en onaantastbaar indien een besluit niet tijdig is vernietigd of niet nietig zijn. Klik hier voor meer informatie over nietige vergaderbesluiten.

U leest hier wat de VvE kan doen om te voorkomen dat een vernietigbaar besluit wordt genomen. Ook leest u hier op welke gronden een lid van de VvE een besluit kan laten vernietigen. Laat u door een van onze advocaten hierover adviseren dan wel bijstaan.

 

Vernietiging verzoeken van vergaderbesluiten van de vergadering van eigenaars

Op een vergadering van eigenaars worden diverse besluiten genomen. Niet alle leden of andere belanghebbenden zijn het dan met die vergaderbesluiten eens. Om te voorkomen dat die besluiten onaantastbaar worden en door alle leden en de VvE moeten worden nagekomen is er een procedure nodig waarin de kantonrechter kan worden verzocht die besluiten te vernietigen.Dit is een verzoekschriftprocedure tot vernietiging van vergaderbesluiten.

 

Termijn verzoekschriftprocedure tot vernietiging van vergaderbesluiten

Een verzoekschrift tot vernietiging van besluiten moet zijn ontvangen door de kantonrechter binnen 1 maand nadat kennis van het besluit is genomen of kennis daarvan had kunnen worden genomen. Indien de eigenaar aanwezig is geweest tijdens de vergadering van eigenaars kunnen de notulen in elk geval niet worden afgewacht. De datum van de vergadering geldt dan als begin van de termijn waarop de maand begint te lopen. Dit geldt ook als de eigenaar via een machtiging aanwezig was. Er wordt dan vanuit gegaan dat men kennis heeft kunnen nemen van het besluit. Ook kan onder omstandigheden actief informeren van het lid worden verwacht. Zorg dat u tijdig advies inwint over de in acht te nemen termijn als u niet ter vergadering aanwezig bent geweest.

Tips

Tip 1: hou zoveel mogelijk 1 maand na het vergaderbesluit aan, zodat u nooit niet-ontvankelijk bent;
Tip 2: ook hoger beroep dient binnen één maand na de beschikking van de kantonrechter te worden ingesteld:
Tip 3: voor het voeren van verweer kan soms een machtiging van vergadering nodig zijn. Check daarvoor de splitsingsakte.

 

Gronden tot vernietiging

Een besluit kan vernietigd worden als het in strijd is met:

  • wettelijke statutaire bepalingen voor het tot stand komen van besluiten;
  • redelijkheid en billijkheid;
  • het huishoudelijk reglement.

Voor de mondelinge behandeling worden alle stemgerechtigden opgeroepen.

Zorg voor hoor en wederhoor ter vergadering. Zorg voor een gedegen onderbouwing van een besluit van de vergadering. Zorg voor goede vastlegging van die overwegingen ofwel zorg voor goede notulen van die vergadering van eigenaars. De kans dat een besluit dan niet wordt vernietigd is dan groter.

 

Voorkom nemen van niet rechtsgeldige besluiten

Voorkom dat u besluiten neemt in strijd met regels die de totstandkoming van besluiten regelen, dan wel in strijd met de redelijkheid en billijkheid en/of in strijd met het huishoudelijk reglement zijn. Zorg tijdig voor gedegen advies daarover. Het functioneren van uw VvE, het beheer van het complex, wordt aanzienlijk moeilijker als er discussies en/of geschillen ontstaan of een besluit redelijk en billijk is en/of in strijd met het huishoudelijk reglement zijn genomen.

 

Juridisch advies of bijstand in een procedure met betrekking tot de rechtsgeldigheid van vergaderbesluiten

De gespecialiseerde advocaten van RST advocaten te Breda geven u graag juridisch advies over appartementsrecht. Mocht een procedure niet te voorkomen zijn, dan staan onze advocaten u ook graag bij in een verzoekschriftprocedure tot vernietiging van een vergaderbesluit dan wel het voeren van verweer bij zo’n procedure. Dit geeft duidelijkheid en weer rust in uw VvE.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This