Erfpachtrecht binnen de VvE

Wat is erfpacht?

Met een erfpachtrecht heeft de erfpachter het recht om een onroerende zaak (de grond en het gebouw) van een ander te houden en te gebruiken. Praktisch handelt de erfpachter dus als eigenaar van de grond en alle gebouwen die daarop staan, maar juridisch gezien blijft het eigendom van die grond liggen bij de bloot eigenaar. Erfpacht ontstaat door vestiging in een notariële akte of door verjaring.

 

Betaling van canon

Vaak is de gemeente de erfverpachter en heeft de projectontwikkelaar als erfpachter het gebouw gesplitst in appartementsrechten. In de notariële erfpachtakte staat opgenomen welke rechten en plichten er gelden. Zoals voor welke duur dit erfpacht geldt, de bestemming van het erfpachtrecht en welke bijdrage (canon) moet worden betaald. Bij de splitsing in appartementsrechten wordt elke appartementseigenaar voor zijn breukdeel ook erfpachter en is dus de canon aan de erfverpachter verschuldigd. Naast de appartementseigenaar is de VvE daarvoor veelal hoofdelijk aansprakelijk.

 

Juridisch advies bij erfpacht

Heeft uw VvE een geschil met de gemeente over het erfpachtrecht? Loopt bijvoorbeeld het erfpachtrecht binnen uw VvE af en eist de Gemeente dat alle leden van de VvE een veel hogere canon gaan betalen? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten appartementsrecht. Zij kunnen uw VvE adviseren hoe te handelen en eventueel bijstaan in een gerechtelijke procedure. Ook voor andere juridische problemen met beperkte rechten kunt u bij een advocaat appartementsrecht terecht.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This