Verklaring voor recht dat een besluit nietig is

Besluiten van de vergadering van eigenaars

Besluiten van de vergadering van eigenaars zijn alleen rechtsgeldig en onaantastbaar indien besluiten niet nietig zijn of een besluit niet tijdig is vernietigd. Klik hier voor meer informatie over vernietiging van vergaderbesluiten. In dit artikel leest u meer over besluiten die nietig zijn.

Wanneer is een besluit nietig?

Een besluit is niet rechtsgeldig als het besluit in strijd is met:

  • de wet;
  • de splitsingsakte en/of het daar in opgenomen splitsingsreglement;
  • de openbare orde en goede zeden.

 

Besluiten in strijd met de akte van splitsing zijn nietig

Leden van de VvE ervaren niet altijd de inhoud van de splitsingsakte als rechtvaardig of redelijk en billijk. Soms is er dan een meerderheid voor het nemen van afwijkende besluiten.

Sommige leden leggen de akte van splitsing niet juist uit. Soms besluit de VvE bijvoorbeeld om kozijnen privé te laten onderhouden, terwijl ze volgens de akte gemeenschappelijk zijn. 

Dergelijke besluiten hebben geen rechtsgevolg. Een nietig besluit wordt geacht nimmer te hebben bestaan, hiervan kan in rechte ook geen nakoming worden gevorderd. Een VvE of eigenaar hoeft die besluiten dan niet na te komen. Procederen is dan ook in theorie niet noodzakelijk.

 

Procederen geeft duidelijkheid en kan geschillen beslechten

In de praktijk wordt evenwel de nietigheid wel in een procedure ingeroepen om duidelijkheid hierover te verkrijgen. Door een dagvaarding bij de rechtbank kan een vordering worden ingesteld die bestaat uit een verklaring dat het betreffende besluit nietig is dan wel op welke wijze een bepaling in de akte van splitsing moet worden uitgelegd. Voor het instellen van de procedure is wel een machtiging van de vergadering nodig. Voor het voeren van verweer meestal niet.

 

Neem geen nietige besluiten

Voorkom dat u besluiten neemt zonder rechtsgevolg. Zorg tijdig voor gedegen advies of een voorgenomen besluit wel of niet in strijd met de wet en of akte van splitsing is. Het functioneren van uw VvE, het beheer van het complex, wordt aanzienlijk moeilijker als er discussies ontstaan over de rechtsgeldigheid van vergaderbesluiten.

Voorkom nietige besluiten en voorkom procedures dan wel laat u deskundig bijstaan voor een maximaal resultaat in een procedure.

 

Juridisch advies of bijstand in een procedure met betrekking tot de rechtsgeldigheid van vergaderbesluiten

De gespecialiseerde advocaten van het advocatenkantoor te Breda geven u graag juridisch advies over appartementsrecht. En als een procedure niet te voorkomen is staan onze advocaten u ook graag bij in een procedure waarbij voor recht wordt verklaard dat een besluit nietig is. Dit geeft duidelijkheid en weer rust in uw VvE.

 

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This