Huishoudelijk reglement

Wat is een huishoudelijk reglement?

Een huishoudelijk reglement zijn aanvullende regels op het reglement uit de splitsingsakte. In de meeste splitsingsreglementen staat opgenomen dat zaken over het beheer, onderhoud en gebruik van zowel privé als gemeenschappelijke gedeelten kunnen worden geregeld in het huishoudelijk reglement. Vaak gebruiken VvE’s een huishoudelijk reglement dan ook om het woongenot van alle eigenaars te vergroten en overlast te voorkomen. Zo kan er bijvoorbeeld worden geregeld op welke tijden verbouwd mag worden, van wat voor materiaal de vloer moet zijn en dat huisdieren alleen aangelijnd in de gemeenschappelijke delen mogen komen.

 

Tip 1! Splitsingsakte gaat voor het huishoudelijk reglement
Belangrijk om te onthouden is dat de akte van splitsing voorgaat op het huishoudelijk reglement. De wet gaat dan weer voor op de akte van splitsing. Op het moment dat een bepaling in het huishoudelijk reglement dus in strijd is met de wet of de akte van splitsing, zal die bepaling nietig zijn en geldt dus dit dan niet.
Tip 2! Huishoudelijk reglement moet worden nageleefd
De VvE is verplicht om toe te zien dat het huishoudelijk reglement moet worden nageleefd. Hier kan men dus nakoming van vorderen.
Tip 3! Huishoudelijk reglement moet worden nageleefd
Een vergaderbesluit mag niet in strijd zijn met het huishoudelijk reglement. Neemt een vergadering toch een besluit in strijd met het huishoudelijk reglement? Vraag dan binnen een maand om vernietiging van dit besluit!

 

Wanneer zijn eigenaren gebonden aan het huishoudelijk reglement?

De eigenaars zijn gebonden aan het huishoudelijk reglement als die tot stand is gekomen via een besluit van de vergadering en dit besluit niet in strijd met de akte van splitsing is en niet binnen één maand om vernietiging bij de kantonrechter is gevraagd, althans niet is vernietigd. Dit geldt dus alleen op het moment dat de appartementseigenaar lid is van de VvE. Om het huishoudelijk reglement ook van toepassing te laten zijn op nieuwe eigenaren, moet het worden gepubliceerd in de openbare registers. Het bestuur is op grond van sommige modelreglementen hiertoe zelfs verplicht. Een andere oplossing is om het huishoudelijk reglement voor de koop aan de nieuwe eigenaar ter hand te stellen en/of jaarlijks op de vergadering te laten vaststellen zodat het vanaf dat moment voor alle eigenaars geldt.

 

Wanneer zijn gebruikers gebonden aan het huishoudelijk reglement?

Gebruikers binnen de VvE zijn op grond van de wet gebonden aan de splitsingsakte. Op basis van de meeste splitsingsaktes en modelreglementen zijn de eigenaars verplicht om de gebruikers een gebruikersverklaring te laten tekenen. Daarin verklaren gebruikers onder andere het huishoudelijk reglement te zullen naleven. Mocht een gebruiker zich niet bereid verklaren, kan ook via de rechter worden afgedwongen dat de gebruiker het huishoudelijk reglement zal naleven. Andere optie is dat de eigenaar wordt gedwongen de gebruikersverklaring te verstrekken. Als de gebruiker de gebruikersverklaring heeft getekend, is het wel belang dat de VvE of eigenaar bij een wijziging van het huishoudelijk reglement de gebruiker daar ook van in kennis stelt. Hij kan immers niet worden gehouden aan een bepaling als hij daar geen kennis van had.

 

Juridisch advies of procedure bij het huishoudelijk reglement

Wat mag er wel en niet in het huishoudelijk reglement worden geregeld? RST advocaten te Breda kan uw VvE hierover juridisch adviseren of een concept opstellen. Ook kan een advocaat u bijstaan in procedures bij nakoming van het huishoudelijk reglement of vernietiging van het besluit daartoe. Ook kan een advocaat een concept voor uw VvE opstellen. Voorkom dat u strijdige bepalingen opneemt met de splitsingsakte in het huishoudelijk reglement of dat sommige eigenaars of gebruikers niet gebonden zijn aan het huishoudelijk reglement. Voorkom verrassingen en neem contact op met een advocaat gespecialiseerd in appartementsrecht. Een telefoontje 076-5220511 kan natuurlijk ook!

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This